Вести

print


13.12.2018.

На интернет презентацији Пловпута доступно треће издање Пловидбене карте реке Тисе.


Пловидбена карта Тисе (км 164.8 – км 0.00) садржи актуелизоване информације о позицији пловног пута, систему обележавања пловног пута, критичним секторима за пловидбу, ознакама одстојања на 200 м на оси пловног пута, попречним профилима на 200 м, сидриштима, инфраструктурним објектима на пловном путу (мостовима, хидротехничким грађевинама), већим насељеним местима дуж Тисе, водомерним станицама и карактеристичним пловидбеним нивоима у тренутку објављивања, као и контактима институција надлежних за унутрашњу пловидбу у Републици Србији.Најважније измене у трећем издању карте представљају актуелизоване информације о референтним пловидбеним ниовима у профилима водомерсних станица и мостова, ажирирани сутиациони планови мостова, као и кодирани подаци о сидришту опште намене Кањижа и сидришту посебне намене Кањижа.

Пловидбена карта, која је прилагођена за штампу на А4 формату, може се преузети на страници папирних пловидбених карата, у .пдф формату, без икакве накнаде.


NazadКључне речи за повезане вести:
тиса, пловидбена, карта


Повезане вести:

16.12.2010 Обележавање река Дунав и Тиса у зимском периоду
27.06.2009 Дунав заборављена пречица на путу до Европске уније
03.01.2009 Шанса плови реком
21.08.2006 Рекама отичу милиони евра
26.12.2017 Дирекција за водне путеве публиковала нова издања папирних пловидбених карата
13.12.2023 План обележавања Дунава, Саве и Тисе за 2024. годину
22.05.2018 Промене расположивих габарита пловног пута на критичном сектору Футог
06.08.2018 Промене расположивих габарита на критичном сектору Футог
04.12.2018 Пловпут публиковао нову пловидбену карту реке Саве прилагођену за штампу на А4 формату
06.12.2018 Нови ситуациони планови критичних сектора на реци Сави
13.12.2018 Пловпут публиковао нову пловидбену карту реке Тисе
27.12.2018 Пловпут публиковао нову пловидбену карту реке Дунав
08.05.2019 Обустава пловидбе на реци Тиси
14.06.2019 Ново издање - Атлас сидришта за Дунав, Саву и Тису
17.06.2019 Пловпут публиковао нову пловидбену карту реке Дунав
04.07.2019 Промене расположивих габарита пловног пута на критичном сектору Футог на Дунаву
03.09.2019 Новa ћелија електронске пловидбене карте за сектор Футог на Дунаву
28.11.2019 Нова ћелија критичног сектора Футог на Дунаву
30.12.2019 Публикована нова пловидбена карта реке Саве
30.12.2019 Публикована нова пловидбена карта реке Тисе
30.12.2020 Пловпут публиковао нову пловидбену карту реке Дунав
30.12.2020 Пловпут публиковао нову пловидбену карту реке Саве
17.01.2023 Извршен обилазак базе „Макиш“
10.04.2023 Пловидбене карте Дунава, Саве и Тисе
10.04.2023 Електронске пловидбене карте Дунава, Саве и Тисе
19.05.2015 Пловидбени билтен – нови сервис за информације о пловном путу
05.09.2011 Пловпут инфо дан посвећен пројектима финансираним од стране ЕУ
02.12.2011 План обележавања унутрашњих пловних путева на рекама Дунав и Тиса за 2012. годину
23.02.2012 Велики успех пројекта “NEWADA”
25.12.2012 Ажуриране електронске навигационе карте за реку Дунав
29.12.2012 Обележавање пловних путева у зимском периоду
18.11.2013 Састанак директора пројекта "NEWADA duo" одржан у Београду
19.12.2013 Прелазак на зимски режим обележавања пловних путева
04.08.2014 Привреме промене система обележавања у зони Панчевачког моста
26.03.2015 Прелазак са зимског на годишњи План обележавања на Дунаву и Тиси
01.04.2015 Прелазак са зимског на годишњи План обележавања на Тиси
21.11.2017 Друго издање пловидбене карте реке Тисе прилагођено за штампу
15.12.2015 План обележавања за 2016. годину
22.03.2016 Пловпут публиковао друго издање пловидбене карте Дунава
13.04.2016 Пловпут публиковао пловидбену карту реке Саве прилагођену за штампу
05.07.2016 Пловпут публиковао пловидбену карту реке Тисе прилагођену за штампу
09.12.2016 Нове функционалности Пловидбеног билтена доступне корисницима пловних путева
13.02.2017 Пловпут публиковао треће издање пловидбене карте реке Дунав
12.06.2017 Промене расположивих габарита и измештање пловног пута на критичном сектору Футог
14.07.2017 Пловпут публиковао нову пловидбену карту реке Саве прилагођену за штампу
03.11.2017 Пловидбени услови на сектору Камичак на реци Сави унапређени багеровањем речног наноса
21.11.2017 Пловпут публиковао нову електронску карту реке Тисе
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности