Вести

print


13.12.2018.

Пловпут публиковао нове електронске пловидбене карте за реку Тису у „Inland ECDIS” стандарду 2.3. Карте се могу преузети са странице електронских пловидбених карата.

Електронске пловидбене карте Тисе

Дирекција за водне путеве је публиковала нове електронске пловидбене карте (ENC) за реку Тису у Републици Србији у „Inland ECDIS” стандарду 2.3, у складу са обавезама дефинисаним Законом о пловидби и лукама на унутрашњим водама (Сл. гласник Републике Србије бр. 73/2010, 121/2012, 18/2015, 96/2015 (др. закон), 92/2016, 104/2016 (др. закон), 113/2017 (др. закон), 41/2018) и Правилником о речним информационим сервисима (Сл. гласник Републике Србије бр. 63/15).Нове електронске пловидбене карте садрже актуелизоване информације о пловном путу, систему обележавања пловног пута, изобатама дубина 3.5 m, 3.0 m, 2.5 m, 2.3 m, 2.0 m, 1.5 м и 0 m у односу на ниски пловидбени ниво , ознаке одстојања на 200 m на оси пловног пута, попречне профиле на 200 m, позиције потопљених пловила у или у близини пловног пута или прописаних сидришта, водомерне станице, актуелизоване информације о мостовима (са информацијама о расположивим висинама пловидбених отвора у односу на високи пловидбени ниво), скелским прелазима, далеководима и другим објектима од значаја за безбедност пловидбе, као и друге информације од значаја за пловидбу.

Електронске пловидбене карте Тисе

Најважније измене у другом ажурирању трећег издања карте представљају актуелизоване информације о референтним пловидбеним нивоима у профилима водомерних станица и мостова, ажурирани ситуациони планови мостова, као и кодирани подаци о сидришту опште намене Кањижа и сидришту посебне намене Кањижа.

Електронске пловидбене карте Тисе

Нове електронске пловидбене карте, у стандардном .000 формату, могу се преузети са странице електронских пловидбених карата.


NazadКључне речи за повезане вести:
тиса, електронске, пловидбене, карте


Повезане вести:

16.12.2010 Обележавање река Дунав и Тиса у зимском периоду
17.04.2010 Пловпут публиковао пловидбене карте Саве и Тисе
27.06.2009 Дунав заборављена пречица на путу до Европске уније
03.01.2009 Шанса плови реком
21.08.2006 Рекама отичу милиони евра
13.11.2009 Састанак билатералне радне групе Румуније и Србије за "ENC"
17.09.2016 Нове електронске пловидбене карте реке Саве
15.12.2015 План обележавања за 2016. годину
13.09.2016 Измештен и сужен пловни пут на критичном сектору Футог
05.07.2016 Пловпут публиковао нове електронске карте реке Тисе
13.04.2016 Пловпут публиковао пловидбену карту реке Саве прилагођену за штампу
01.03.2016 Пловпут публиковао нове електронске пловидбене карте реке Саве
22.03.2016 Пловпут публиковао друго издање пловидбене карте Дунава
14.01.2016 Прелазак на Зимски план обележавања водних путева
16.12.2015 Пловпут публиковао нове електронске пловидбене карте
23.11.2015 Нове електронске пловидбене карте за реку Дунав
13.10.2023 Дирекцији за водне путеве уручена медаља Дунавске Комисије
09.12.2016 Нове функционалности Пловидбеног билтена доступне корисницима пловних путева
14.12.2016 Нове електронске пловидбене карте реке Тисе
21.12.2016 Нова ћелија електронске пловидбене карте Дунава на деоници критичног сектора Футог
30.12.2016 Електронска пловидбена карта Дунава у "Inland ECDIC" стандарду 2.3
13.02.2017 Пловпут публиковао треће издање пловидбене карте реке Дунав
12.06.2017 Промене расположивих габарита и измештање пловног пута на критичном сектору Футог
14.06.2017 Ажуриран систем обележавања водног пута на градилишту новог моста на реци Сави
14.07.2017 Пловпут публиковао нову пловидбену карту реке Саве прилагођену за штампу
14.07.2017 Нове електронске пловидбене карте реке Саве
03.11.2017 Пловидбени услови на сектору Камичак на реци Сави унапређени багеровањем речног наноса
21.11.2017 Пловпут публиковао нову електронску карту реке Тисе
29.12.2012 Обележавање пловних путева у зимском периоду
28.02.2011 Пловпут публиковао електронску навигациону карту за реку Саву
23.06.2011 Наставак сарадње дунавских администрација кроз пројекат “NEWADA”
05.09.2011 Пловпут инфо дан посвећен пројектима финансираним од стране ЕУ
02.12.2011 План обележавања унутрашњих пловних путева на рекама Дунав и Тиса за 2012. годину
08.02.2012 Завршна конференција пројекта “NEWADA”
23.02.2012 Велики успех пројекта “NEWADA”
03.04.2012 Успешна имплементација пројеката NEWADA и WANDA – резултати трогодишње транснационалне сарадње представљени заинтересованим странама у Србији
08.06.2012 Годишња конференција Програма транснационалне сарадње Југоисточна Европа
18.07.2012 Јавност процеса планирања мера за унапређење пловидбених услова
17.09.2012 Наставак јавног процеса планирања мера за унапређење пловидбених услова на Дунаву
25.12.2012 Ажуриране електронске навигационе карте за реку Дунав
24.06.2015 Наставна посета полазника Војне академије Дирекцији за водне путеве
30.04.2013 Наставак сарадње дунавских администрација за пловне путеве
24.05.2013 Наставак сарадње дунавских администрација за пловне путеве
18.11.2013 Састанак директора пројекта "NEWADA duo" одржан у Београду
19.12.2013 Прелазак на зимски режим обележавања пловних путева
04.08.2014 Привреме промене система обележавања у зони Панчевачког моста
14.11.2014 Успешан завршетак пројекта „NEWADA duo”
26.03.2015 Прелазак са зимског на годишњи План обележавања на Дунаву и Тиси
01.04.2015 Прелазак са зимског на годишњи План обележавања на Тиси
04.05.2015 Пловпут угостио ученике и наставнике Школе за бродарство, бродоградњу и хидроградњу
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности