Вести

print


06.12.2018.

На интернет презентацији Дирекције за водне путеве доступни су нови ситуациони планови критичних сектора на реци Сави.

Дирекција за водне путеве је у току 2018. године извршила хидрографска мерења критичних сектора: Камичак (км 88.2 – км 82.2), Шабац (км 104.0 – км 90.0), Кленак (км 112.6 – км 106.0) и Сремска Митровица (км 134.0 – км 126.8) на реци Сави. Нови ситуациони планови ових критичних сектора са приказом расположивих дубина у односу на ниски пловидбени ниво, могу се преузети на интернет презентацији Пловпута у оквиру Пловидбеног билтена, у пдф формату. Деонице пловног пута дуж критичних сектора нису измењене у односу на последње публиковане ситуационе планове ових сектора.Нови ситуациони планови, поред података о расположивим дубинама у односу на ниски пловидбени ниво на основу најновијих хидрографских мерења и актуелној позицији пловног пута, садрже и податке о ажурираном систему обележавања на овим секторима, постојећим хидрограђевинским објектима, као и профилу на коме је мерењем забележена минимална дубина у оквиру пловног пута.

За динамичке податке о расположивим дубинама пловног пута на критичним секторима, молимо Вас да посетите Пловидбени билтен, сервис за пружање актуелних динамичких информација о пловним путевима у Републици Србији на којима важе међународни и међудржавни режими пловидбе (реке Дунав, Сава и Тиса). Овај сервис је доступан на српском, енглеском, немачком и француском језику (www.plovput.gov.rs/plovidbeni-bilten)
NazadКључне речи за повезане вести:
сава, критични, сектори


Повезане вести:

27.05.2010 Потписан Финансијски споразум између ЕУ и Србије за програм претприступне помоћи IPA 2010
26.03.2010 Пловпут на састанку експерата за хидротехничка питања Дунавске комисије
06.08.2009 Лађе на монитору
27.06.2009 Дунав заборављена пречица на путу до Европске уније
03.01.2009 Шанса плови реком
21.08.2006 Рекама отичу милиони евра
22.03.2016 Пловпут публиковао друго издање пловидбене карте Дунава
11.11.2014 Нове публикације у оквиру пројекта „NEWADA duo”
14.01.2016 Прелазак на Зимски план обележавања водних путева
21.12.2015 Пловпут публиковао нове ситуационе планове критичних сектора на Дунаву
16.12.2015 Пловпут публиковао нове електронске пловидбене карте
23.11.2015 Нове електронске пловидбене карте за реку Дунав
06.08.2015 Пловпут публиковао нови ситуациони план критичног сектора Футог
24.06.2015 Наставна посета полазника Војне академије Дирекцији за водне путеве
19.05.2015 Пловидбени билтен – нови сервис за информације о пловном путу
04.05.2015 Пловпут угостио ученике и наставнике Школе за бродарство, бродоградњу и хидроградњу
12.10.2023 Радионица посвећена инфраструктурном развоју и побољшању навигационих услова
13.04.2016 Пловпут публиковао пловидбену карту реке Саве прилагођену за штампу
03.08.2016 Пловпут публиковао нове ситуационе планове критичних сектора за пловидбу на реци Сави
13.09.2016 Измештен и сужен пловни пут на критичном сектору Футог
09.12.2016 Нове функционалности Пловидбеног билтена доступне корисницима пловних путева
21.12.2016 Нова ћелија електронске пловидбене карте Дунава на деоници критичног сектора Футог
12.06.2017 Промене расположивих габарита и измештање пловног пута на критичном сектору Футог
14.07.2017 Пловпут публиковао нову пловидбену карту реке Саве прилагођену за штампу
03.11.2017 Пловидбени услови на сектору Камичак на реци Сави унапређени багеровањем речног наноса
22.05.2018 Промене расположивих габарита пловног пута на критичном сектору Футог
06.08.2018 Промене расположивих габарита на критичном сектору Футог
13.09.2018 Почетак извођења радова у оквиру пројекта “Хидротехнички и багерски радови на критичним секторима на реци Дунав”
20.08.2012 Наставак јавног процеса планирања мера за унапређење пловидбених услова на Дунаву
14.06.2011 Имплементација пројекта „Припрема документације за хидротехничке радове на критичним секторима реке Дунав у Србији"
11.06.2011 Наставак сарадње дунавских администрација кроз пројекат "NEWADA"
10.08.2011 Пловпут инфо дан посвећен пројектима финансираним од стране ЕУ
05.09.2011 Пловпут инфо дан посвећен пројектима финансираним од стране ЕУ
28.12.2011 Еколошки аспект пројекта „Припрема документације за хидротехничке радове на критичним секторима реке Дунав у Србији“
08.06.2012 Годишња конференција Програма транснационалне сарадње Југоисточна Европа
27.06.2012 Основан форум заинтересованих страна пројекта
29.06.2012 Брод "Истрајни I" у показној вежби Жандармерије „САВА 2012“
18.07.2012 Јавност процеса планирања мера за унапређење пловидбених услова
17.09.2012 Наставак јавног процеса планирања мера за унапређење пловидбених услова на Дунаву
21.09.2012 Приступ Пловпута у виду јавног планирања мера и укључивања заинтересованих страна оцењен као најбоља пракса на Дунаву
20.10.2014 Пловпут публиковао нове ситуационе планове критичних сектора
17.12.2012 Наставак јавног процеса планирања мера за унапређење пловидбених услова на Дунаву
09.11.2012 Наставак имплементације Дунавске стратегије
05.04.2013 Велики корак ка безбеднијој унутрашњој пловидби
30.04.2013 Наставак сарадње дунавских администрација за пловне путеве
24.05.2013 Наставак сарадње дунавских администрација за пловне путеве
10.07.2013 Студенти Техничког универзитета ДЕЛФТ из Холандије у посети Пловпуту
07.10.2013 Одржана јавна расправа о Студији о процени утицаја на животну средину за хидротехничке радове
18.11.2013 Састанак директора пројекта "NEWADA duo" одржан у Београду
12.12.2013 Објављивање извештаја о мерењу расположивих димензија пловног пута
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности