Вести

print


04.12.2018.

Пловпут публиковао нове електронске пловидбене карте за реку Саву у „Inland ECDIS” стандарду 2.3.

Дирекција за водне путеве је публиковала нове електронске пловидбене карте (ENC) за реку Саву у Републици Србији у „Inland ECDIS” стандарду 2.3, у складу са обавезама дефинисаним Законом о пловидби и лукама на унутрашњим водама (Сл. гласник Републике Србије бр. 73/2010, 121/2012, 18/2015, 96/2015 (др. закон), 92/2016, 104/2016 (др. закон), 113/2017 (др. закон), 41/2018) и Правилником о речним информационим сервисима (Сл. гласник Републике Србије бр. 63/15).Нове електронске пловидбене карте садрже актуелизоване информације о пловном путу, систему обележавања пловног пута, изобатама дубина 2.5 м, 2.3 м, 2.0 м и 1.6 м у односу на ниски пловидбени ниво (са подацима о времену хидрографских мерења), ознаке за критичне секторе за пловидбу – деонице реке на којима у периодима малих вода нису задовољени одговарајући габарити пловног пута неопходни за безбедну пловидбу, ознаке одстојања на 200 м на оси пловног пута, попречне профиле на 200 м, позиције потопљених пловила у или у близини пловног пута или прописаних сидришта, водомерне станице, актуелизоване информације о мостовима (са информацијама о расположивим висинама пловидбених отвора у односу на високи пловидбени ниво), скелским прелазима, далеководима и другим објектима од значаја за безбедност пловидбе, као и друге информације од значаја за пловидбу.Најважније измене у трећем ажурирању трећег издања карте представљају информације о расположивим дубинама у односу на ниски пловидбени ниво на деоници од ркм 210.8 – ркм 0.0, на бази хидрографских мерења спроведених током 2018. године.

Нове електронске пловидбене карте, у стандардном .000 формату, могу се преузети са странице електронских пловидбених карата.


NazadКључне речи за повезане вести:
сава, електронске, пловидбене, карте


Повезане вести:

17.04.2010 Пловпут публиковао пловидбене карте Саве и Тисе
27.06.2009 Дунав заборављена пречица на путу до Европске уније
03.01.2009 Шанса плови реком
21.08.2006 Рекама отичу милиони евра
13.11.2009 Састанак билатералне радне групе Румуније и Србије за "ENC"
12.06.2017 Промене расположивих габарита и измештање пловног пута на критичном сектору Футог
01.03.2016 Пловпут публиковао нове електронске пловидбене карте реке Саве
13.02.2017 Пловпут публиковао треће издање пловидбене карте реке Дунав
30.12.2016 Електронска пловидбена карта Дунава у "Inland ECDIC" стандарду 2.3
21.12.2016 Нова ћелија електронске пловидбене карте Дунава на деоници критичног сектора Футог
14.12.2016 Нове електронске пловидбене карте реке Тисе
09.12.2016 Нове функционалности Пловидбеног билтена доступне корисницима пловних путева
17.09.2016 Нове електронске пловидбене карте реке Саве
13.09.2016 Измештен и сужен пловни пут на критичном сектору Футог
05.07.2016 Пловпут публиковао нове електронске карте реке Тисе
13.04.2016 Пловпут публиковао пловидбену карту реке Саве прилагођену за штампу
01.04.2024 Почетак изградње марине у Великом Градишту
14.06.2017 Ажуриран систем обележавања водног пута на градилишту новог моста на реци Сави
14.07.2017 Пловпут публиковао нову пловидбену карту реке Саве прилагођену за штампу
14.07.2017 Нове електронске пловидбене карте реке Саве
03.11.2017 Пловидбени услови на сектору Камичак на реци Сави унапређени багеровањем речног наноса
21.11.2017 Пловпут публиковао нову електронску карту реке Тисе
21.12.2017 Измештање пловног пута на критичном сектору Футог
26.12.2017 Дирекција за водне путеве публиковала нова издања папирних пловидбених карата
29.12.2017 Нова издања електронских пловидбених карата у „Inland ECDIS” стандарду 2.3
22.05.2018 Промене расположивих габарита пловног пута на критичном сектору Футог
06.08.2018 Промене расположивих габарита на критичном сектору Футог
13.09.2018 Почетак извођења радова у оквиру пројекта “Хидротехнички и багерски радови на критичним секторима на реци Дунав”
30.04.2013 Наставак сарадње дунавских администрација за пловне путеве
28.02.2011 Пловпут публиковао електронску навигациону карту за реку Саву
23.06.2011 Наставак сарадње дунавских администрација кроз пројекат “NEWADA”
05.09.2011 Пловпут инфо дан посвећен пројектима финансираним од стране ЕУ
08.02.2012 Завршна конференција пројекта “NEWADA”
03.04.2012 Успешна имплементација пројеката NEWADA и WANDA – резултати трогодишње транснационалне сарадње представљени заинтересованим странама у Србији
08.06.2012 Годишња конференција Програма транснационалне сарадње Југоисточна Европа
29.06.2012 Брод "Истрајни I" у показној вежби Жандармерије „САВА 2012“
18.07.2012 Јавност процеса планирања мера за унапређење пловидбених услова
17.09.2012 Наставак јавног процеса планирања мера за унапређење пловидбених услова на Дунаву
25.12.2012 Ажуриране електронске навигационе карте за реку Дунав
05.04.2013 Велики корак ка безбеднијој унутрашњој пловидби
22.03.2016 Пловпут публиковао друго издање пловидбене карте Дунава
24.05.2013 Наставак сарадње дунавских администрација за пловне путеве
18.11.2013 Састанак директора пројекта "NEWADA duo" одржан у Београду
04.08.2014 Привреме промене система обележавања у зони Панчевачког моста
14.11.2014 Успешан завршетак пројекта „NEWADA duo”
04.05.2015 Пловпут угостио ученике и наставнике Школе за бродарство, бродоградњу и хидроградњу
19.05.2015 Пловидбени билтен – нови сервис за информације о пловном путу
24.06.2015 Наставна посета полазника Војне академије Дирекцији за водне путеве
23.11.2015 Нове електронске пловидбене карте за реку Дунав
16.12.2015 Пловпут публиковао нове електронске пловидбене карте
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности