Вести

print


06.08.2018.

На интернет презентацији Дирекције за водне путеве доступан је нови ситуациони план критичног сектора Футог.

Дирекција за водне путеве је у јулу 2018. године извршила ванредна хидрографска мерења критичног сектора Футог (км 1,267.4 – км 1,261.6) на реци Дунав. Нови ситуациони план критичног сектора Футог, са приказом расположивих дубина у односу на ниски пловидбени ниво, може се преузети на интернет презентацији Пловпута, у пдф формату. Није било измена трасе пловног пута у односу на ситуациони план објављен на основу мајских хидрографских мерења, али је на ситуацији ажуриран систем обележавања.

Поред новог ситуационог плана, Дирекција за водне путеве је израдила и публиковала нову ћелију електронске пловидбене карте Дунава на деоници критичног сектора Футог. Нова ћелија електронске пловидбене карте садржи податке о расположивим дубинама пловног пута на овом сектору у односу на ниски пловидбени ниво на основу резултата најновијих хидрографских мерења спроведених у јулу 2018. године (ван граница критичног сектора Футог, ћелија је ажурирана на основу резултата редовних хидрографских мерења на овој деоници, спровединих у мају 2018. године), позицији пловног пута и актуелном систему обележавања водног пута, као и податке о расположивим дубинама у оквиру зимовника Нови Сад. Ажурирана ћелија доступна је на страници: www.plovput.rs/elektronske-plovidbene-karte.

За динамичке податке о расположивим дубинама пловног пута на критичним секторима, молимо Вас да посетите Пловидбени билтен, сервис за пружање актуелних динамичких информација о пловним путевима у Републици Србији на којима важе међународни и међудржавни режими пловидбе (реке Дунав, Сава и Тиса). Овај сервис је доступан на српском, енглеском, немачком и француском језику (www.plovput.rs/plovidbeni-bilten).


NazadКључне речи за повезане вести:
критични, сектор, футог


Повезане вести:

06.10.2010 Наставак сарадње дунавских администрација у оквиру пројекта “NEWADA”
27.05.2010 Потписан Финансијски споразум између ЕУ и Србије за програм претприступне помоћи IPA 2010
26.03.2010 Пловпут на састанку експерата за хидротехничка питања Дунавске комисије
06.08.2009 Лађе на монитору
27.06.2009 Дунав заборављена пречица на путу до Европске уније
03.01.2009 Шанса плови реком
14.10.2009 Потписан билатерални споразум Србије и Хрватске о пловидби и унутрашњим пловним путевима
04.05.2015 Пловпут угостио ученике и наставнике Школе за бродарство, бродоградњу и хидроградњу
18.11.2013 Састанак директора пројекта "NEWADA duo" одржан у Београду
11.11.2014 Нове публикације у оквиру пројекта „NEWADA duo”
20.10.2014 Пловпут публиковао нове ситуационе планове критичних сектора
11.07.2014 Нова ситуација критичног сектора Футог
05.06.2014 Враћање привремено уклоњене пловеће сигнализације
19.05.2014 Уклањање пловеће сигнализације на Дунаву и Сави
16.05.2014 Нова ситуација критичног сектора Апатин
12.12.2013 Објављивање извештаја о мерењу расположивих димензија пловног пута
20.12.2013 Пловни пут премештен и сужен на сектору Футог
29.11.2023 Унапређивање вештина у сектору транспорта Западног Балкана
19.05.2015 Пловидбени билтен – нови сервис за информације о пловном путу
24.06.2015 Наставна посета полазника Војне академије Дирекцији за водне путеве
31.07.2015 Измештен пловни пут на критичном сектору Футог
06.08.2015 Пловпут публиковао нови ситуациони план критичног сектора Футог
23.11.2015 Нове електронске пловидбене карте за реку Дунав
16.12.2015 Пловпут публиковао нове електронске пловидбене карте
21.12.2015 Пловпут публиковао нове ситуационе планове критичних сектора на Дунаву
14.01.2016 Прелазак на Зимски план обележавања водних путева
22.03.2016 Пловпут публиковао друго издање пловидбене карте Дунава
01.03.2016 Пловпут публиковао нове електронске пловидбене карте реке Саве
13.04.2016 Пловпут публиковао пловидбену карту реке Саве прилагођену за штампу
18.07.2012 Јавност процеса планирања мера за унапређење пловидбених услова
16.05.2011 Индустријски форум у оквиру пројекта „RISING“
03.06.2011 Индустријски форум у оквиру пројекта "RISING" одржан у Кладову
14.06.2011 Имплементација пројекта „Припрема документације за хидротехничке радове на критичним секторима реке Дунав у Србији"
11.06.2011 Наставак сарадње дунавских администрација кроз пројекат "NEWADA"
10.08.2011 Пловпут инфо дан посвећен пројектима финансираним од стране ЕУ
05.09.2011 Пловпут инфо дан посвећен пројектима финансираним од стране ЕУ
28.12.2011 Еколошки аспект пројекта „Припрема документације за хидротехничке радове на критичним секторима реке Дунав у Србији“
23.02.2012 Велики успех пројекта “NEWADA”
08.06.2012 Годишња конференција Програма транснационалне сарадње Југоисточна Европа
27.06.2012 Основан форум заинтересованих страна пројекта
07.10.2013 Одржана јавна расправа о Студији о процени утицаја на животну средину за хидротехничке радове
17.09.2012 Наставак јавног процеса планирања мера за унапређење пловидбених услова на Дунаву
21.09.2012 Приступ Пловпута у виду јавног планирања мера и укључивања заинтересованих страна оцењен као најбоља пракса на Дунаву
20.08.2012 Наставак јавног процеса планирања мера за унапређење пловидбених услова на Дунаву
17.12.2012 Наставак јавног процеса планирања мера за унапређење пловидбених услова на Дунаву
09.11.2012 Наставак имплементације Дунавске стратегије
05.04.2013 Велики корак ка безбеднијој унутрашњој пловидби
30.04.2013 Наставак сарадње дунавских администрација за пловне путеве
24.05.2013 Наставак сарадње дунавских администрација за пловне путеве
10.07.2013 Студенти Техничког универзитета ДЕЛФТ из Холандије у посети Пловпуту
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности