Вести

print


26.12.2017.

Нове пловидбене карте за деонице Дунава, Саве и Тисе у Србији доступне су на интернет страници Дирекције за водне путеве

Пловидбене карте садрже ажурне податке о позицији пловног пута, систему обележавања пловног пута, податке о расположивим дубинама у односу на ниски пловидбени ниво (са информацијама о времену хидрографских мерења), стационажама по осовини пловног пута на сваких 200 м, попречним профилима, сидриштима, скелским прелазима, инфраструктурним објектима на пловном путу (преводницама, мостовима, хидротехничким грађевинама, далеководима), већим насељима дуж све три реке, позицији потопљених пловила у или у близини пловног пута или прописаних сидришта, водомерним станицама и карактеристичним пловидбеним нивоима, као и контактима институција надлежних за унутрашњу пловидбу у Републици Србији.

Plovidbene karte

Пловидбена карта Дунава (км 1433.10 – км 845.50) садржи податке о расположивим дубинама од 1,5м, 2,0м, 2,3м, 2,5м, 3,0м и 3,5 м у односу на ниски пловидбени ниво, као и Пловидбена карта Тисе (км 164.0 – км 0.00). Пловидбена карта Саве (км 210.8 – км 0.00) пружа информације о расположивости дубина од 1,6м, 2,0м, 2,3м и 2,5м.

Четврто издање Пловидбене карте реке Дунав
Кључне промене у оквиру четвртог издања Пловидбене карте реке Дунав у односу на друго односе се на ажуриране информације о дубинама (1.5м, 2.0м, 2.3м, 2.5м, 3.0м и 3.5м) у односу на ниски пловидбени ниво (а на основу последњих хидрографских мерења).

Треће издање Пловидбене карте реке Саве
Најзначајније промене у трећем издању Карте јесу информације о локацији за изградњу новог моста на реци Сави узводно од ушћа реке Колубаре, уључујући позицију постављеног привременог моста са прилагођеним системом обележавања, као и ажуриране информације о расположивим дубинама у односу на ниски пловидбени ниво на деоници од ркм 210.8 до ркм 59.0, а на основу резултата хидрографских мерења спроведених током маја и јуна 2017. године.

Друго издање Пловидбене карте реке Тисе
Друго издање Пловидбене карте Тисе садржи измењене и ажурне информације о расположивим дубинама у оквиру пловног пута у односу на ниски пловидбени ниво на читавој дужини тока кроз Републику Србију, а на основу хидрографских мерења из 2017. године, као и податке о мостовима, укључујући и њихове ситуационе планове.

Поред тога, Пловидбене карте садрже и легенду симбола коришћених за обележавање објеката у оквиру пловног пута.

Као засебан део, Пловидбене карте обухватају и Атлас сидришта са детаљним информацијама о доступности сидришта на пловним путевима у Републици Србији.

Пловидбене карте прилагођене за штампу у А4 формату могу се преузети са странице папирних пловидбених карата.


NazadКључне речи за повезане вести:
папирне, пловидбене, карте


Повезане вести:

17.04.2010 Пловпут публиковао пловидбене карте Саве и Тисе
13.11.2009 Састанак билатералне радне групе Румуније и Србије за "ENC"
21.12.2016 Нова ћелија електронске пловидбене карте Дунава на деоници критичног сектора Футог
13.10.2023 Дирекцији за водне путеве уручена медаља Дунавске Комисије
30.12.2016 Електронска пловидбена карта Дунава у "Inland ECDIC" стандарду 2.3
13.02.2017 Пловпут публиковао треће издање пловидбене карте реке Дунав
12.06.2017 Промене расположивих габарита и измештање пловног пута на критичном сектору Футог
14.06.2017 Ажуриран систем обележавања водног пута на градилишту новог моста на реци Сави
14.07.2017 Пловпут публиковао нову пловидбену карту реке Саве прилагођену за штампу
14.07.2017 Нове електронске пловидбене карте реке Саве
03.11.2017 Пловидбени услови на сектору Камичак на реци Сави унапређени багеровањем речног наноса
21.11.2017 Пловпут публиковао нову електронску карту реке Тисе
21.12.2017 Измештање пловног пута на критичном сектору Футог
26.12.2017 Дирекција за водне путеве публиковала нова издања папирних пловидбених карата
29.12.2017 Нова издања електронских пловидбених карата у „Inland ECDIS” стандарду 2.3
22.05.2018 Промене расположивих габарита пловног пута на критичном сектору Футог
06.08.2018 Промене расположивих габарита на критичном сектору Футог
13.09.2018 Почетак извођења радова у оквиру пројекта “Хидротехнички и багерски радови на критичним секторима на реци Дунав”
04.12.2018 Пловпут публиковао нову пловидбену карту реке Саве прилагођену за штампу на А4 формату
04.12.2018 Нове електронске пловидбене карте реке Саве
13.12.2018 Нове електронске пловидбене карте реке Тисе
13.12.2018 Пловпут публиковао нову пловидбену карту реке Тисе
27.12.2018 Пловпут публиковао нову пловидбену карту реке Дунав
24.12.2018 Нове електронске пловидбене карте реке Дунав
17.06.2019 Пловпут публиковао нову пловидбену карту реке Дунав
04.07.2019 Промене расположивих габарита пловног пута на критичном сектору Футог на Дунаву
14.11.2014 Успешан завршетак пројекта „NEWADA duo”
28.02.2011 Пловпут публиковао електронску навигациону карту за реку Саву
23.06.2011 Наставак сарадње дунавских администрација кроз пројекат “NEWADA”
08.02.2012 Завршна конференција пројекта “NEWADA”
03.04.2012 Успешна имплементација пројеката NEWADA и WANDA – резултати трогодишње транснационалне сарадње представљени заинтересованим странама у Србији
08.06.2012 Годишња конференција Програма транснационалне сарадње Југоисточна Европа
18.07.2012 Јавност процеса планирања мера за унапређење пловидбених услова
17.09.2012 Наставак јавног процеса планирања мера за унапређење пловидбених услова на Дунаву
25.12.2012 Ажуриране електронске навигационе карте за реку Дунав
30.04.2013 Наставак сарадње дунавских администрација за пловне путеве
24.05.2013 Наставак сарадње дунавских администрација за пловне путеве
18.11.2013 Састанак директора пројекта "NEWADA duo" одржан у Београду
04.08.2014 Привреме промене система обележавања у зони Панчевачког моста
14.12.2016 Нове електронске пловидбене карте реке Тисе
04.05.2015 Пловпут угостио ученике и наставнике Школе за бродарство, бродоградњу и хидроградњу
24.06.2015 Наставна посета полазника Војне академије Дирекцији за водне путеве
23.11.2015 Нове електронске пловидбене карте за реку Дунав
16.12.2015 Пловпут публиковао нове електронске пловидбене карте
14.01.2016 Прелазак на Зимски план обележавања водних путева
22.03.2016 Пловпут публиковао друго издање пловидбене карте Дунава
01.03.2016 Пловпут публиковао нове електронске пловидбене карте реке Саве
13.04.2016 Пловпут публиковао пловидбену карту реке Саве прилагођену за штампу
05.07.2016 Пловпут публиковао нове електронске карте реке Тисе
13.09.2016 Измештен и сужен пловни пут на критичном сектору Футог
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности