Вести

print


21.11.2017.

Пловпут публиковао нову електронску пловидбену карту за реку Тису у Inland ECDIS стандарду 2.3. Карта се може преузети на страници електронских плодидбених карата.

Тиса ENC

У складу са обавезама дефинисаним Законом о пловидби и лукама на унутрашњим водама (Сл. гласник Републике Србије бр. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15, 92/16, 104/16) и Правилником о речним информационим сервисима (Сл. гласник Републике Србије бр. 63/15), Дирекција за водне путеве је публиковала нову електронску пловидбену карту (ENC) за реку Тису у Републици Србији у "Inland ECDIS" стандарду 2.3.

Tisa ENC

Нова електронска пловидбена карта садржи ажуриране информације о пловном путу, актуелизоване информације о расположивим дубинама воде у односу на ниски пловидбени ниво на целом току реке, на бази резултата хидрографских мерења извршених у 2017. години, систему обележавања пловног пута, ознаке одстојања на 200 м на оси пловног пута, попречне профиле на 200 м, позиције потопљених пловила у или у близини пловног пута или прописаних сидришта, водомерне станице, актуелизоване информације о мостовима, укључујући и њихове графичке приказе, скелским прелазима, далеководима и другим објектима од значаја за безбедност пловидбе, као и друге информације од значаја за пловидбу.

Нова електронска пловидбена карте, у стандардном .000 формату, може се преузети на страници електронских пловидбених карата.


NazadКључне речи за повезане вести:
тиса, електронска, карта


Повезане вести:

16.12.2010 Обележавање река Дунав и Тиса у зимском периоду
27.06.2009 Дунав заборављена пречица на путу до Европске уније
03.01.2009 Шанса плови реком
21.08.2006 Рекама отичу милиони евра
21.11.2017 Друго издање пловидбене карте реке Тисе прилагођено за штампу
10.04.2023 Електронске пловидбене карте Дунава, Саве и Тисе
26.12.2017 Дирекција за водне путеве публиковала нова издања папирних пловидбених карата
22.05.2018 Промене расположивих габарита пловног пута на критичном сектору Футог
06.08.2018 Промене расположивих габарита на критичном сектору Футог
04.12.2018 Пловпут публиковао нову пловидбену карту реке Саве прилагођену за штампу на А4 формату
06.12.2018 Нови ситуациони планови критичних сектора на реци Сави
13.12.2018 Пловпут публиковао нову пловидбену карту реке Тисе
27.12.2018 Пловпут публиковао нову пловидбену карту реке Дунав
08.05.2019 Обустава пловидбе на реци Тиси
14.06.2019 Ново издање - Атлас сидришта за Дунав, Саву и Тису
17.06.2019 Пловпут публиковао нову пловидбену карту реке Дунав
04.07.2019 Промене расположивих габарита пловног пута на критичном сектору Футог на Дунаву
03.09.2019 Новa ћелија електронске пловидбене карте за сектор Футог на Дунаву
28.11.2019 Нова ћелија критичног сектора Футог на Дунаву
30.12.2019 Публикована нова пловидбена карта реке Саве
30.12.2019 Публикована нова пловидбена карта реке Тисе
30.12.2020 Пловпут публиковао нову пловидбену карту реке Дунав
30.12.2020 Пловпут публиковао нову пловидбену карту реке Саве
10.04.2023 Пловидбене карте Дунава, Саве и Тисе
19.05.2015 Пловидбени билтен – нови сервис за информације о пловном путу
05.09.2011 Пловпут инфо дан посвећен пројектима финансираним од стране ЕУ
02.12.2011 План обележавања унутрашњих пловних путева на рекама Дунав и Тиса за 2012. годину
23.02.2012 Велики успех пројекта “NEWADA”
25.12.2012 Ажуриране електронске навигационе карте за реку Дунав
29.12.2012 Обележавање пловних путева у зимском периоду
18.11.2013 Састанак директора пројекта "NEWADA duo" одржан у Београду
19.12.2013 Прелазак на зимски режим обележавања пловних путева
26.03.2015 Прелазак са зимског на годишњи План обележавања на Дунаву и Тиси
01.04.2015 Прелазак са зимског на годишњи План обележавања на Тиси
21.11.2017 Пловпут публиковао нову електронску карту реке Тисе
15.12.2015 План обележавања за 2016. годину
22.03.2016 Пловпут публиковао друго издање пловидбене карте Дунава
13.04.2016 Пловпут публиковао пловидбену карту реке Саве прилагођену за штампу
05.07.2016 Пловпут публиковао пловидбену карту реке Тисе прилагођену за штампу
09.12.2016 Нове функционалности Пловидбеног билтена доступне корисницима пловних путева
13.02.2017 Пловпут публиковао треће издање пловидбене карте реке Дунав
12.06.2017 Промене расположивих габарита и измештање пловног пута на критичном сектору Футог
14.07.2017 Пловпут публиковао нову пловидбену карту реке Саве прилагођену за штампу
03.11.2017 Пловидбени услови на сектору Камичак на реци Сави унапређени багеровањем речног наноса
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности