Вести

print


03.11.2017.

Доступни нови ситуациони план и нова ћелија електронске пловидбене карте реке Саве за сектор Камичак.

Sektor Kamičak

Дирекција за водне путеве је у периоду јул - октобар 2017. године извршила багеровање речног наноса на критичном сектору Камичак на реци Сави, на деоници км 86.3 – км 84.8. Багеровањем речног наноса обезбеђени су габарити пловног пута који омогућавају безбедну пловидбу у периодима малих вода. Избагеровани речни нанос је враћен у корито реке, у складу са принципом очувања баланса наноса.

Нови ситуациони план критичног сектора Камичак, са приказом расположивих дубина у односу на ниски пловидбени ниво, може се преузети на страници Пловидбеног билтена, у pdf формату.

PПоред новог ситуационог плана, Дирекција за водне путеве је израдила и публиковала нову ћелију електронске пловидбене карте реке Саве за деоницу критичног сектора Камичак, у Inland ECDIS стандарду 2.3. Нова ћелија електронске пловидбене карте садржи податке о расположивим дубинама пловног пута на овом сектору у односу на ниски пловидбени ниво на основу резултата најновијег хидрографског мерења спроведеног у октобру 2017. године, позицији пловног пута и актуелном систему обележавања водног пута.

За динамичке податке о расположивим дубинама пловног пута на критичним секторима, молимо Вас да посетите Пловидбени билтен, сервис за пружање актуелних динамичких информација о пловним путевима у Републици Србији на којима важе међународни и међудржавни режими пловидбе (реке Дунав, Сава и Тиса). Овај сервис је доступан на српском, енглеском, немачком и француском језику.


NazadКључне речи за повезане вести:
багеровање, сава, критични, сектор, камичак


Повезане вести:

06.10.2010 Наставак сарадње дунавских администрација у оквиру пројекта “NEWADA”
27.05.2010 Потписан Финансијски споразум између ЕУ и Србије за програм претприступне помоћи IPA 2010
26.03.2010 Пловпут на састанку експерата за хидротехничка питања Дунавске комисије
06.08.2009 Лађе на монитору
27.06.2009 Дунав заборављена пречица на путу до Европске уније
03.01.2009 Шанса плови реком
21.08.2006 Рекама отичу милиони евра
14.10.2009 Потписан билатерални споразум Србије и Хрватске о пловидби и унутрашњим пловним путевима
20.10.2014 Пловпут публиковао нове ситуационе планове критичних сектора
30.10.2013 Техничко одржавање зимовника на реци Дунав у Новом Саду
09.10.2014 Техничко одржавање зимовника на Дунаву
11.07.2014 Нова ситуација критичног сектора Футог
05.06.2014 Враћање привремено уклоњене пловеће сигнализације
19.05.2014 Уклањање пловеће сигнализације на Дунаву и Сави
16.05.2014 Нова ситуација критичног сектора Апатин
12.12.2013 Објављивање извештаја о мерењу расположивих димензија пловног пута
20.12.2013 Пловни пут премештен и сужен на сектору Футог
18.11.2013 Састанак директора пројекта "NEWADA duo" одржан у Београду
11.07.2024 Пет година Транспортне заједнице
11.11.2014 Нове публикације у оквиру пројекта „NEWADA duo”
04.05.2015 Пловпут угостио ученике и наставнике Школе за бродарство, бродоградњу и хидроградњу
19.05.2015 Пловидбени билтен – нови сервис за информације о пловном путу
24.06.2015 Наставна посета полазника Војне академије Дирекцији за водне путеве
31.07.2015 Измештен пловни пут на критичном сектору Футог
06.08.2015 Пловпут публиковао нови ситуациони план критичног сектора Футог
02.10.2015 Техничко одржавање зимовника на Дунаву у Новом Саду багеровањем речног наноса
23.11.2015 Нове електронске пловидбене карте за реку Дунав
16.12.2015 Пловпут публиковао нове електронске пловидбене карте
21.12.2015 Пловпут публиковао нове ситуационе планове критичних сектора на Дунаву
18.07.2012 Јавност процеса планирања мера за унапређење пловидбених услова
16.05.2011 Индустријски форум у оквиру пројекта „RISING“
03.06.2011 Индустријски форум у оквиру пројекта "RISING" одржан у Кладову
14.06.2011 Имплементација пројекта „Припрема документације за хидротехничке радове на критичним секторима реке Дунав у Србији"
11.06.2011 Наставак сарадње дунавских администрација кроз пројекат "NEWADA"
10.08.2011 Пловпут инфо дан посвећен пројектима финансираним од стране ЕУ
05.09.2011 Пловпут инфо дан посвећен пројектима финансираним од стране ЕУ
28.12.2011 Еколошки аспект пројекта „Припрема документације за хидротехничке радове на критичним секторима реке Дунав у Србији“
23.02.2012 Велики успех пројекта “NEWADA”
08.06.2012 Годишња конференција Програма транснационалне сарадње Југоисточна Европа
27.06.2012 Основан форум заинтересованих страна пројекта
07.10.2013 Одржана јавна расправа о Студији о процени утицаја на животну средину за хидротехничке радове
17.09.2012 Наставак јавног процеса планирања мера за унапређење пловидбених услова на Дунаву
21.09.2012 Приступ Пловпута у виду јавног планирања мера и укључивања заинтересованих страна оцењен као најбоља пракса на Дунаву
20.08.2012 Наставак јавног процеса планирања мера за унапређење пловидбених услова на Дунаву
17.12.2012 Наставак јавног процеса планирања мера за унапређење пловидбених услова на Дунаву
09.11.2012 Наставак имплементације Дунавске стратегије
05.04.2013 Велики корак ка безбеднијој унутрашњој пловидби
30.04.2013 Наставак сарадње дунавских администрација за пловне путеве
24.05.2013 Наставак сарадње дунавских администрација за пловне путеве
10.07.2013 Студенти Техничког универзитета ДЕЛФТ из Холандије у посети Пловпуту
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности