Вести

print


21.12.2016.

У складу са хидрографским мерењима која су обављена 14. и 15. децембра 2016. године и новом ситуацијом критичног сектора Футог, публикована је нова ћелија електронске пловидбене карте Дунава на деоници критичног сектора Футог.

Futog

Нова ћелија садржи ажуриране податке о позицији пловног пута и расположивим дубинама пловног пута на овом сектору.

Сектор Футог је и даље најкритичнији сектор за пловидбу на Дунаву у Републици Србији који карактеришу честе морфолошке промене речног корита и расположиви габарити пловног пута (дубина и ширина), што узрокује честа прилагођавања позиције пловног пута. Дирекција за водне путеве врши хидрографска мерења и публиковање информација о расположивим дубинама пловног пута на овом сектору више пута у току године. Дирекција за водне путеве ће наставити са публиковањем информација о расположивим дубинама и на другим критичним секторима на реци Дунав у Србији.


NazadКључне речи за повезане вести:
електронске, пловидбене, карте, футог


Повезане вести:

17.04.2010 Пловпут публиковао пловидбене карте Саве и Тисе
06.08.2009 Лађе на монитору
03.01.2009 Шанса плови реком
13.11.2009 Састанак билатералне радне групе Румуније и Србије за "ENC"
14.01.2016 Прелазак на Зимски план обележавања водних путева
13.10.2023 Дирекцији за водне путеве уручена медаља Дунавске Комисије
22.03.2016 Пловпут публиковао друго издање пловидбене карте Дунава
01.03.2016 Пловпут публиковао нове електронске пловидбене карте реке Саве
13.04.2016 Пловпут публиковао пловидбену карту реке Саве прилагођену за штампу
05.07.2016 Пловпут публиковао нове електронске карте реке Тисе
13.09.2016 Измештен и сужен пловни пут на критичном сектору Футог
17.09.2016 Нове електронске пловидбене карте реке Саве
19.12.2016 Нова ситуација критичног сектора Футог
14.12.2016 Нове електронске пловидбене карте реке Тисе
21.12.2016 Нова ћелија електронске пловидбене карте Дунава на деоници критичног сектора Футог
30.12.2016 Електронска пловидбена карта Дунава у "Inland ECDIC" стандарду 2.3
13.02.2017 Пловпут публиковао треће издање пловидбене карте реке Дунав
12.06.2017 Промене расположивих габарита и измештање пловног пута на критичном сектору Футог
14.06.2017 Ажуриран систем обележавања водног пута на градилишту новог моста на реци Сави
14.07.2017 Пловпут публиковао нову пловидбену карту реке Саве прилагођену за штампу
14.07.2017 Нове електронске пловидбене карте реке Саве
03.11.2017 Пловидбени услови на сектору Камичак на реци Сави унапређени багеровањем речног наноса
21.11.2017 Пловпут публиковао нову електронску карту реке Тисе
21.12.2017 Измештање пловног пута на критичном сектору Футог
26.12.2017 Дирекција за водне путеве публиковала нова издања папирних пловидбених карата
29.12.2017 Нова издања електронских пловидбених карата у „Inland ECDIS” стандарду 2.3
22.05.2018 Промене расположивих габарита пловног пута на критичном сектору Футог
18.11.2013 Састанак директора пројекта "NEWADA duo" одржан у Београду
28.02.2011 Пловпут публиковао електронску навигациону карту за реку Саву
23.06.2011 Наставак сарадње дунавских администрација кроз пројекат “NEWADA”
08.02.2012 Завршна конференција пројекта “NEWADA”
03.04.2012 Успешна имплементација пројеката NEWADA и WANDA – резултати трогодишње транснационалне сарадње представљени заинтересованим странама у Србији
08.06.2012 Годишња конференција Програма транснационалне сарадње Југоисточна Европа
18.07.2012 Јавност процеса планирања мера за унапређење пловидбених услова
17.09.2012 Наставак јавног процеса планирања мера за унапређење пловидбених услова на Дунаву
20.08.2012 Наставак јавног процеса планирања мера за унапређење пловидбених услова на Дунаву
25.12.2012 Ажуриране електронске навигационе карте за реку Дунав
30.04.2013 Наставак сарадње дунавских администрација за пловне путеве
24.05.2013 Наставак сарадње дунавских администрација за пловне путеве
21.12.2015 Пловпут публиковао нове ситуационе планове критичних сектора на Дунаву
20.12.2013 Пловни пут премештен и сужен на сектору Футог
11.07.2014 Нова ситуација критичног сектора Футог
04.08.2014 Привреме промене система обележавања у зони Панчевачког моста
20.10.2014 Пловпут публиковао нове ситуационе планове критичних сектора
14.11.2014 Успешан завршетак пројекта „NEWADA duo”
04.05.2015 Пловпут угостио ученике и наставнике Школе за бродарство, бродоградњу и хидроградњу
24.06.2015 Наставна посета полазника Војне академије Дирекцији за водне путеве
31.07.2015 Измештен пловни пут на критичном сектору Футог
06.08.2015 Пловпут публиковао нови ситуациони план критичног сектора Футог
23.11.2015 Нове електронске пловидбене карте за реку Дунав
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности