Вести

print


09.12.2016.

Поред нових функционалности, Пловидбени билтен је од децембра 2016. године доступан и на немачком и француском језику .

plovidbeni bilten

Након завршетка периода функционалног тестирања, Дирекција за водне путеве је публиковала нове садржаје на електронском Пловидбеном билтену као сервису за пружање актуелних динамичких информација о пловним путевима у Републици Србији на којима важе међународни и међудржавни режими пловидбе (Дунав, Сава и Тиса).

Нови садржаји доступни на Пловидбеном билтену су: прогноза расположивих дубина на сидриштима на бази расположивих информација о прогнози водостаја, динамичко означавање расположивих дубина пловног пута на критичним секторима у зависности од предефинисаних граничних вредности, динамичко означавање расположивих висина пловидбених отвора мостова у зависности од предефинисаних граничних вредности, као и информације о статусу и плану рада Бродске преводнице на Тиси.

Raspolozivost prevodnica

Од раније, на Пловидбеном билтену су доступне следеће информације: водостаји и прогноза водостаја, подаци о брзини и правцу ветра, актуелна електронска саопштења бродарству, систем обележавања пловних путева, расположиве дубине пловног пута на критичним секторима, прогноза расположивих дубина пловног пута на критичним секторима, расположиве висине пловидбених отвора мостова, прогноза расположивих висина пловидбених отвора мостова, статус и план рада бродских преводница на Дунаву, расположивост речних информационих сервиса, као и контакт информације надлежних институција у Републици Србији. Поред српског и енглеског језика, Пловидбени билтен је сада доступан и на немачком и француском језику.


NazadКључне речи за повезане вести:
пловидбени, билтен


Повезане вести:

17.04.2010 Пловпут публиковао пловидбене карте Саве и Тисе
12.02.2010 Пловпут на “GIS” форуму одржаном у Бечу
13.09.2016 Измештен и сужен пловни пут на критичном сектору Футог
13.10.2023 Дирекцији за водне путеве уручена медаља Дунавске Комисије
17.09.2016 Нове електронске пловидбене карте реке Саве
19.12.2016 Нова ситуација критичног сектора Футог
09.12.2016 Нове функционалности Пловидбеног билтена доступне корисницима пловних путева
14.12.2016 Нове електронске пловидбене карте реке Тисе
30.12.2016 Електронска пловидбена карта Дунава у "Inland ECDIC" стандарду 2.3
08.01.2017 Обустава пловидбе на целом току Дунава
13.02.2017 Пловпут публиковао треће издање пловидбене карте реке Дунав
12.06.2017 Промене расположивих габарита и измештање пловног пута на критичном сектору Футог
14.06.2017 Ажуриран систем обележавања водног пута на градилишту новог моста на реци Сави
14.07.2017 Пловпут публиковао нову пловидбену карту реке Саве прилагођену за штампу
14.07.2017 Нове електронске пловидбене карте реке Саве
03.11.2017 Пловидбени услови на сектору Камичак на реци Сави унапређени багеровањем речног наноса
21.11.2017 Пловпут публиковао нову електронску карту реке Тисе
21.11.2017 Друго издање пловидбене карте реке Тисе прилагођено за штампу
21.12.2017 Измештање пловног пута на критичном сектору Футог
26.12.2017 Дирекција за водне путеве публиковала нова издања папирних пловидбених карата
29.12.2017 Нова издања електронских пловидбених карата у „Inland ECDIS” стандарду 2.3
22.05.2018 Промене расположивих габарита пловног пута на критичном сектору Футог
06.08.2018 Промене расположивих габарита на критичном сектору Футог
07.11.2018 Наставна посета кадета Војне академије Универзитета одбране
04.12.2018 Пловпут публиковао нову пловидбену карту реке Саве прилагођену за штампу на А4 формату
04.12.2018 Нове електронске пловидбене карте реке Саве
19.05.2015 Пловидбени билтен – нови сервис за информације о пловном путу
24.05.2011 Пловидбени конвој који превози 5000 тона робе
21.09.2012 Приступ Пловпута у виду јавног планирања мера и укључивања заинтересованих страна оцењен као најбоља пракса на Дунаву
09.11.2012 Наставак имплементације Дунавске стратегије
29.12.2012 Обележавање пловних путева у зимском периоду
30.04.2013 Извршен прорачун ниских и високих пловидбених нивоа на Дунаву
30.04.2014 Обавештење о привременом уклањању пловних ознака са реке Саве
04.08.2014 Привреме промене система обележавања у зони Панчевачког моста
20.10.2014 Пловпут публиковао нове ситуационе планове критичних сектора
11.11.2014 Нове публикације у оквиру пројекта „NEWADA duo”
14.11.2014 Успешан завршетак пројекта „NEWADA duo”
11.05.2015 Састанак Савета директора дунавских администрација за пловне путеве у Београду
04.05.2015 Пловпут угостио ученике и наставнике Школе за бродарство, бродоградњу и хидроградњу
03.08.2016 Пловпут публиковао нове ситуационе планове критичних сектора за пловидбу на реци Сави
24.06.2015 Наставна посета полазника Војне академије Дирекцији за водне путеве
06.08.2015 Пловпут публиковао нови ситуациони план критичног сектора Футог
23.11.2015 Нове електронске пловидбене карте за реку Дунав
16.12.2015 Пловпут публиковао нове електронске пловидбене карте
21.12.2015 Пловпут публиковао нове ситуационе планове критичних сектора на Дунаву
14.01.2016 Прелазак на Зимски план обележавања водних путева
22.03.2016 Пловпут публиковао друго издање пловидбене карте Дунава
01.03.2016 Пловпут публиковао нове електронске пловидбене карте реке Саве
13.04.2016 Пловпут публиковао пловидбену карту реке Саве прилагођену за штампу
05.07.2016 Пловпут публиковао нове електронске карте реке Тисе
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности