Вести

print


05.07.2016.

На интернет презентацији Пловпута доступна пловидбена карта целог тока реке Тисе кроз Србију
Tisa

Пловидбена карта реке Тисе (км 164.0 – км 0.00) садржи актуелизоване информације о пловном путу, систему обележавања пловног пута, сидриштима, ознаке одстојања на 200 м на оси пловног пута, попречне профиле на 200 м, позиције потопљених пловила у или у близини пловног пута или прописаних сидришта, водомерне станице са подацима о карактеристичним пловидбеним нивоима, информације о мостовима, далеководима и другим објектима од значаја за безбедност пловидбе, контактима институција надлежних за унутрашњу пловидбу у Републици Србији и другим информацијама од значаја за унутрашњу пловидбу.

Пловидбена карта садржи и легенду симбола који се користе за обележавање објеката на водном путу.

Као посебну целину, Пловидбена карта садржи и Атлас сидришта са детаљним информацијама о расположивим сидриштима на реци Тиси у Републици Србији.

Papirna karta reke Tise

Papirna karta reke Tise


Пловидбена карта, која је прилагођена за штампу на А4 формату, може се преузети на страници
папирних пловидбених карата, у .пдф формату.


NazadКључне речи за повезане вести:
enc, пловидбена, карта, тиса


Повезане вести:

16.12.2010 Обележавање река Дунав и Тиса у зимском периоду
12.02.2010 Пловпут на “GIS” форуму одржаном у Бечу
27.06.2009 Дунав заборављена пречица на путу до Европске уније
03.01.2009 Шанса плови реком
21.08.2006 Рекама отичу милиони евра
13.11.2009 Састанак билатералне радне групе Румуније и Србије за "ENC"
21.11.2017 Друго издање пловидбене карте реке Тисе прилагођено за штампу
09.12.2016 Нове функционалности Пловидбеног билтена доступне корисницима пловних путева
21.11.2017 Пловпут публиковао нову електронску карту реке Тисе
03.11.2017 Пловидбени услови на сектору Камичак на реци Сави унапређени багеровањем речног наноса
14.07.2017 Нове електронске пловидбене карте реке Саве
14.07.2017 Пловпут публиковао нову пловидбену карту реке Саве прилагођену за штампу
12.06.2017 Промене расположивих габарита и измештање пловног пута на критичном сектору Футог
13.02.2017 Пловпут публиковао треће издање пловидбене карте реке Дунав
30.12.2016 Електронска пловидбена карта Дунава у "Inland ECDIC" стандарду 2.3
14.12.2016 Нове електронске пловидбене карте реке Тисе
13.12.2023 План обележавања Дунава, Саве и Тисе за 2024. годину
26.12.2017 Дирекција за водне путеве публиковала нова издања папирних пловидбених карата
29.12.2017 Нова издања електронских пловидбених карата у „Inland ECDIS” стандарду 2.3
22.05.2018 Промене расположивих габарита пловног пута на критичном сектору Футог
06.08.2018 Промене расположивих габарита на критичном сектору Футог
04.12.2018 Пловпут публиковао нову пловидбену карту реке Саве прилагођену за штампу на А4 формату
04.12.2018 Нове електронске пловидбене карте реке Саве
06.12.2018 Нови ситуациони планови критичних сектора на реци Сави
13.12.2018 Нове електронске пловидбене карте реке Тисе
13.12.2018 Пловпут публиковао нову пловидбену карту реке Тисе
27.12.2018 Пловпут публиковао нову пловидбену карту реке Дунав
24.12.2018 Нове електронске пловидбене карте реке Дунав
26.03.2015 Прелазак са зимског на годишњи План обележавања на Дунаву и Тиси
28.02.2011 Пловпут публиковао електронску навигациону карту за реку Саву
05.09.2011 Пловпут инфо дан посвећен пројектима финансираним од стране ЕУ
02.12.2011 План обележавања унутрашњих пловних путева на рекама Дунав и Тиса за 2012. годину
08.06.2012 Годишња конференција Програма транснационалне сарадње Југоисточна Европа
09.11.2012 Наставак имплементације Дунавске стратегије
25.12.2012 Ажуриране електронске навигационе карте за реку Дунав
29.12.2012 Обележавање пловних путева у зимском периоду
06.12.2013 Конференција „DISC 2013” одржана у Београду
19.12.2013 Прелазак на зимски режим обележавања пловних путева
23.12.2013 У 2014. години обавезна употреба РИС-а у Србији
04.08.2014 Привреме промене система обележавања у зони Панчевачког моста
05.07.2016 Пловпут публиковао пловидбену карту реке Тисе прилагођену за штампу
01.04.2015 Прелазак са зимског на годишњи План обележавања на Тиси
19.05.2015 Пловидбени билтен – нови сервис за информације о пловном путу
15.12.2015 План обележавања за 2016. годину
23.11.2015 Нове електронске пловидбене карте за реку Дунав
16.12.2015 Пловпут публиковао нове електронске пловидбене карте
14.01.2016 Прелазак на Зимски план обележавања водних путева
22.03.2016 Пловпут публиковао друго издање пловидбене карте Дунава
01.03.2016 Пловпут публиковао нове електронске пловидбене карте реке Саве
13.04.2016 Пловпут публиковао пловидбену карту реке Саве прилагођену за штампу
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности