Вести

print


13.04.2016.

На интернет презентацији Пловпута доступна нова пловидбена карта целог тока реке Саве кроз Србију.


Пловидбена карта Саве

Пловидбена карта Саве (км 210.8 – км 0.00) садржи актуелизоване информације о пловном путу, систему обележавања пловног пута, критицним секторима за пловидбу, сидристима, изобате располозивих дубина воде у односу на ниски пловидбени ниво, ознаке одстојања на 200 м на оси пловног пута, попречне профиле на 200 м, позиције потопљених пловила у или у близини пловног пута или прописаних сидришта, водомерне станице са подацима о карактеристичним пловидбеним нивоима, ажурне информације о мостовима (са информацијама о расположивим висинама пловидбених отвора у односу на високи пловидбени ниво), далеководима и другим објектима од значаја за безбедност пловидбе, контактима институција надлежних за унутрашњу пловидбу у Републици Србији и другим информацијама од значаја за унутрашњу пловидбу.
Као посебну целину, пловидбена карта садржи и атлас сидришта са свим детаљним информацијама о расположивим сидриштима на реци Сави у Републици Србији.

Пловидбена карта, која је прилагођена за штампу на А4 формату, може се преузети са страници папирних пловидбених карата, у .pdf формату, без икакве накнаде.

Након публиковања другог издања пловидбене карте за реку Дунав и првог издања пловидбене карте за реку Саву, Дирекција за водне путеве ће у наредном периоду публиковати пловидбену карту за реку Тису.


NazadКључне речи за повезане вести:
пловидбена, карта


Повезане вести:

04.12.2018 Пловпут публиковао нову пловидбену карту реке Саве прилагођену за штампу на А4 формату
10.04.2023 Пловидбене карте Дунава, Саве и Тисе
17.01.2023 Извршен обилазак базе „Макиш“
30.12.2020 Пловпут публиковао нову пловидбену карту реке Саве
30.12.2020 Пловпут публиковао нову пловидбену карту реке Дунав
30.12.2019 Публикована нова пловидбена карта реке Тисе
30.12.2019 Публикована нова пловидбена карта реке Саве
17.06.2019 Пловпут публиковао нову пловидбену карту реке Дунав
27.12.2018 Пловпут публиковао нову пловидбену карту реке Дунав
13.12.2018 Пловпут публиковао нову пловидбену карту реке Тисе
25.12.2012 Ажуриране електронске навигационе карте за реку Дунав
26.12.2017 Дирекција за водне путеве публиковала нова издања папирних пловидбених карата
21.11.2017 Друго издање пловидбене карте реке Тисе прилагођено за штампу
21.11.2017 Пловпут публиковао нову електронску карту реке Тисе
14.07.2017 Пловпут публиковао нову пловидбену карту реке Саве прилагођену за штампу
13.02.2017 Пловпут публиковао треће издање пловидбене карте реке Дунав
05.07.2016 Пловпут публиковао пловидбену карту реке Тисе прилагођену за штампу
13.04.2016 Пловпут публиковао пловидбену карту реке Саве прилагођену за штампу
22.03.2016 Пловпут публиковао друго издање пловидбене карте Дунава
04.08.2014 Привреме промене система обележавања у зони Панчевачког моста
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности