Вести

print


01.03.2016.

Пловпут публиковао нове електронске пловидбене карте за реку Саву у „INLAND ECDIS“ стандарду 2.1. Карте се могу преузети на страници Електронских пловидбених карата

Електронске пловидбене карте Саве

У складу са обавезама дефинисаним Законом о пловидби и лукама на унутрашњим водама (Сл. гласник Републике Србије бр. 73/10, 121/12, 18/15) и Правилником о речним информационим сервисима (Сл. гласник Републике Србије бр. 63/15), Дирекција за водне путеве је публиковала нове електронске пловидбене карте (ENC) за реку Саву у Републици Србији у „Inland ECDIS“ стандарду 2.1.

Нове електронске пловидбене карте садрже актуелизоване информације о пловном путу, систему обележавања пловног пута, изобатама дубина 2.5 м, 2.3 м, 2.0 м и 1.6 м у односу на ниски пловидбени ниво (са подацима о времену хидрографских мерења), ознаке за критичне секторе за пловидбу – деонице реке на којима у периодима малих вода нису задовољени одговарајући габарити пловног пута неопходни за безбедну пловидбу, ознаке одстојања на 200 м на оси пловног пута, попречне профиле на 200 м, позиције потопљених пловила у или у близини пловног пута или прописаних сидришта, водомерне станице, актуелизоване информације о мостовима (са информацијама о расположивим висинама пловидбених отвора у односу на високи пловидбени ниво), скелским прелазима, далеководима и другим објектима од значаја за безбедност пловидбе, као и друге информације од значаја за пловидбу.

Електронске пловидбене карте Саве

Нове електронске пловидбене карте, у стандардном .000 формату, могу се преузети са странице Електронских пловидбених карата.


NazadКључне речи за повезане вести:
ENC, Сава


Повезане вести:

12.02.2010 Пловпут на “GIS” форуму одржаном у Бечу
27.06.2009 Дунав заборављена пречица на путу до Европске уније
03.01.2009 Шанса плови реком
21.08.2006 Рекама отичу милиони евра
13.11.2009 Састанак билатералне радне групе Румуније и Србије за "ENC"
03.09.2019 Новa ћелија електронске пловидбене карте за сектор Футог на Дунаву
29.12.2017 Нова издања електронских пловидбених карата у „Inland ECDIS” стандарду 2.3
04.07.2019 Промене расположивих габарита пловног пута на критичном сектору Футог на Дунаву
17.06.2019 Пловпут публиковао нову пловидбену карту реке Дунав
14.06.2019 Ново издање - Атлас сидришта за Дунав, Саву и Тису
24.12.2018 Нове електронске пловидбене карте реке Дунав
13.12.2018 Нове електронске пловидбене карте реке Тисе
06.12.2018 Нови ситуациони планови критичних сектора на реци Сави
04.12.2018 Нове електронске пловидбене карте реке Саве
06.08.2018 Промене расположивих габарита на критичном сектору Футог
22.05.2018 Промене расположивих габарита пловног пута на критичном сектору Футог
11.07.2024 Пет година Транспортне заједнице
04.11.2019 Измештен пловни пут на реци Сави код Остружнице
28.11.2019 Нова ћелија критичног сектора Футог на Дунаву
30.12.2019 Нове електронске пловидбене карте реке Тисе
30.12.2019 Нове електронске пловидбене карте реке Саве
30.12.2020 Пловпут публиковао нову пловидбену карту реке Дунав
30.12.2020 Нове електронске пловидбене карте реке Дунав
30.12.2020 Нове електронске пловидбене карте реке Саве
10.04.2023 Електронске пловидбене карте Дунава, Саве и Тисе
10.07.2023 Одржан Београдски карневал бродова
12.10.2023 Радионица посвећена инфраструктурном развоју и побољшању навигационих услова
08.12.2023 Дунавска конференција о информатичким сервисима – „DISC”
23.11.2015 Нове електронске пловидбене карте за реку Дунав
28.02.2011 Пловпут публиковао електронску навигациону карту за реку Саву
05.09.2011 Пловпут инфо дан посвећен пројектима финансираним од стране ЕУ
08.06.2012 Годишња конференција Програма транснационалне сарадње Југоисточна Европа
09.11.2012 Наставак имплементације Дунавске стратегије
25.12.2012 Ажуриране електронске навигационе карте за реку Дунав
05.04.2013 Велики корак ка безбеднијој унутрашњој пловидби
06.12.2013 Конференција „DISC 2013” одржана у Београду
23.12.2013 У 2014. години обавезна употреба РИС-а у Србији
04.05.2015 Пловпут угостио ученике и наставнике Школе за бродарство, бродоградњу и хидроградњу
19.05.2015 Пловидбени билтен – нови сервис за информације о пловном путу
24.06.2015 Наставна посета полазника Војне академије Дирекцији за водне путеве
21.11.2017 Пловпут публиковао нову електронску карту реке Тисе
16.12.2015 Пловпут публиковао нове електронске пловидбене карте
14.01.2016 Прелазак на Зимски план обележавања водних путева
01.03.2016 Пловпут публиковао нове електронске пловидбене карте реке Саве
05.07.2016 Пловпут публиковао нове електронске карте реке Тисе
09.12.2016 Нове функционалности Пловидбеног билтена доступне корисницима пловних путева
14.12.2016 Нове електронске пловидбене карте реке Тисе
30.12.2016 Електронска пловидбена карта Дунава у "Inland ECDIC" стандарду 2.3
12.06.2017 Промене расположивих габарита и измештање пловног пута на критичном сектору Футог
14.07.2017 Нове електронске пловидбене карте реке Саве
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности