print


03.06.2011.
Industrijski forum
u okviru projekta RISING održan je 01. juna 2011. godine, u Kladovu, u hotelu "Aquastar Danube". Organizator foruma bila je Direkcija za vodne puteve, u saradnji sa via donau – austrijskom kompanijom za plovne puteve. Ovaj događaj je organizovansa ciljem promocije rečnih informacionih servisa i njihovog značaja za razvoj unutrašnje plovidbe u Republici Srbiji. Forum je okupio blizu 40 učesnika iz zemlje i inostranstva. Među njima su bili predstavnici Ministarstva za infrastrukturu i energetiku, brodarskih kompanija, luka, operatera brodskih prevodnica, Uprave carina, administracija za plovne puteve, RIS operatera. Zajednički imenitelj za sve učesnike foruma bila je njihova zainteresovanost i podrška daljem razvoju rečnih informacionih servisa u Republici Srbiji.

Program foruma bio je organizovan u tri dela. U prvom delu učesnici su imali priliku da se upoznaju sa razvojno-istraživačkim aktivnostima koje Direkcija za vodne puteve, u saradnji sa via donau, sprovodi u okviru projekta RISING. Drugi deo foruma bio je posvećen trenutnom stanju rečnih informacionih servisa u Republici Srbiji, kao i planovama za njihov dalji razvoj. Predstavnica Ministarstva za infrastrukturu i energetiku predstavila je zakonski okvir za implementaciju RIS-a u Republici Srbiji, dok su predstavnici Direkcije za vodne puteve najavili skori početak programa opremanja plovila AIS transponderima i razvoj novih usluga u okviru RIS-a. Ocenu dosadašnjeg razvoja RIS-a, kao i saradnje sa Direkcijom za vodne puteve, imali su priliku da iznesu predstavnici HEPS Đerdap, Uprave carina, Luke Beograd, Udruženja kapetana unutrašnje plovidbe, kao i kompanije Dunav Grupa Agregati. Ovom prilikom Direkcija za vodne puteve zahvaljuje se na lepim rečima kojima su učesnici foruma ocenili naš dosadašnji rad, a mi obećavamo da ćemo se i u budućnosti truditi da na pravi način odgovormo zahtevima svih naših korisnika. Treći deo foruma bio je prilika da se korisnici RIS-a u Srbiji upoznaju sa pojedinim karakteristikama RIS sistema u Austriji, Nemačkoj, Slovačkoj i Rumuniji.

RISING je istraživačko-razvojni projekat koji je kofinansiran u okviru FP7 programa EU. Radi se o trogodišnjem projektu (2009-2012), čiji je cilj istraživanje mogućnosti primene rečnih informacionih servisa u poslovanju privatnog sektora i integracija unutrašnje plovidbe u intermodalne transportne lance. Direkcija za vodne puteve je jedina organizacija iz Srbije koja je partner na ovom projektu. Više informacija o projektu RISING možete pronaći na zvaničnoj internet prezentaciji projekta (www.rising.eu), kao i na internet prezentaciji Direkcije za vodne puteve.

Agenda
List of participants
Photos
Presentations


NazadKljučne reči za povezane vesti:
Industrijski forum, RISING, Kladovo


Povezane vesti:

22.12.2010 Plovput na ekspertskoj radionici „Informacione tehnologije, transport i istraživanje i razvoj“
30.10.2009 Plovput na FP7 info danu
01.11.2007 Kladovo - Saopštenje br. 08/07
11.08.2015 Kladovo - br. 7/15
13.07.2022 Godišnji radovi na srpskoj prevodnici Đerdap 1
13.08.2015 Kladovo - br. 08/15
20.08.2015 Kladovo - br. 9/15
24.11.2015 Kladovo - br. 10/15
10.05.2016 Kladovo - br. 03/16
23.05.2016 Kladovo - br. 04/16
15.06.2016 Kladovo - br. 05/16
22.06.2016 Kladovo - br. 06/16
30.06.2016 Prahovo - br. 02/16
18.07.2016 Kladovo - br. 07/16
18.07.2016 Kladovo - br. 08/16
26.07.2016 Kladovo - br. 09/16
03.08.2016 Kladovo - br. 10/16
08.08.2016 Kladovo - br. 11/16
09.08.2016 Prahovo - br. 12/16
10.08.2016 Kladovo - br. 04/16
11.08.2016 Kladovo - br. 13/16
08.01.2017 Obustava plovidbe na celom toku Dunava
08.08.2013 Kladovo - br. 4/12
16.05.2011 Industrijski forum u okviru projekta RISING
03.06.2011 Industrijski forum u okviru projekta RISING održan u Kladovu
07.07.2011 Novi Sad - Saopštenje br. 11/11
05.09.2011 Plovput info dan posvećen projektima finansiranim od strane EU
06.02.2012 Pančevo - Saopštenje br. 03/12
06.02.2012 Kladovo - Saopštenje br. 1/12
26.07.2012 Ministarstvo za infrastukturu i energetiku - Saopštenje br. 21/2012
15.05.2013 Kladovo - Saopštenje br. 2/12
01.08.2013 Kladovo - Saopštenje br. 3/12
21.07.2015 Kladovo - br. 05/15
19.11.2013 Kladovo - br. 7/13
25.11.2013 Kladovo - br. 8/13
24.12.2013 Kladovo - br. 13/13
05.02.2014 Kladovo - br. 1/14
21.03.2014 Kladovo - br. 3/14
25.06.2014 Kladovo - br. 4/14
18.07.2014 Novi Sad - br. 11/14
19.08.2014 Kladovo - br. 8/14
06.07.2015 Prahovo - br. 04/15

preuzimanje-dokumenata

informator

javne nabavke

foto-galerija

newsletter

KonkursiInformator o radu
Registar administrativnih postupaka

Stakeholders' Forum


DAVID obrasci


post