print


28.02.2011.

Direkcija za vodne puteve je u februaru 2011. godine publikovala elektronsku navigacionu kartu (ENC) za reku Savu. Elektronske navigacione karte za reke Dunav i Tisu, pripremljene od strane Direkcije za vodne puteve, od ranije su dostupne korisnicima unutrašnjih plovnih puteva u Republici Srbiji.

Sve elektronske navigacione karte (za reke Dunav, Savi i Tisu) mogu se preuzeti sa internet prezentacije Direkcije za vodne puteve, bez bilo kakve naknade.

www.plovput.rs/elektronske-navigacione-karte


NazadKljučne reči za povezane vesti:
Elektronske navigacione kartepreuzimanje-dokumenata

informator

javne nabavke

foto-galerija

newsletter

KonkursiInformator o radu
Registar administrativnih postupaka

Stakeholders' Forum


DAVID obrasci


post