Vesti

print


03.11.2023.

Direktor Direkcije gospodin Aleksandar Pantelić obišao je u sredu 1. novembra bazu Makiš i radnike Direkcije za vodne puteve.Prilikom redovnog obilaska baze Makiš, direktor Aleksandar Pantelić je imao konstruktivan i produktivan sastanak sa mornarima Direkcije za vodne puteve na kome se diskutovalo o planovima koje će Direkcija sprovoditi u narednom periodu.


Nakon konsultovanja sa radnicima i sagledavanja aktuelne situacije, saslušani su predlozi zaposlenih i predstavlјeni planovi koji će se na inicijative direktora sprovoditi u narednom periodu.„Pažlјivo sam sagledao sve elemente i uslove koji otežavaju ili usporavaju naš terenski rad, uz zajedničke predloge koje smo danas izneli cilј nam je da podignemo efikasnost u obavlјanju naših delatnosti i olakšamo svakodnevni rad našim zaposlenima“ izjavio je direktor Aleksandar Pantelić.Prisutni su saglasni u tome da su u poslednjih godinu dana uslovi za rad sve bolјi i da idemo krupnim koracima napred. „Kako bi još više doprineli razvoju naše Direkcije jasno nam je da nas čekaju veliki izazovi kojih ne treba da se plašimo već treba spremno i odgovorno da uđemo u srž svakog pitanja i problema sa kojima se možemo sresti u budućnosti“, dodao je gospodin Aleksandar Pantelić.Direktor je u pratnji zaposlenih i sa cilјem što bolјe analize situacije na terenu potom obišao flotu Direkcije koja se po planu i rasporedu nadzornih, snimačkih i drugih aktivnosti trenutno nalaze na bazi Makiš, kao i radne odnosno magacinske prostore Direkcije za vodne puteve na Makišu.


NazadKljučne reči za povezane vesti:
makiš, bazapreuzimanje-dokumenata

informator

javne nabavke

foto-galerija

newsletter

KonkursiInformator o radu
Registar administrativnih postupaka

Stakeholders' Forum


DAVID obrasci


post