rising-logo

”RISING” је међународни истраживачко развојни пројекат кофинансиран из седмог оквирног програма (FP7), којим Европска Kомисија подстиче истраживачке и развојне активности и њихову практичну примену у реалним условима. Огранак Европске Комисије “DG-TREN” (Department General for Transport and Energy) кроз “RISING” пројекат је подржао проширење речних информационих сервиса на приватне оператере и интеграцију унутрашње пловидбе у интермодалне транспортне ланце. Пројекат је отпочет у фебруару 2009. године и трајао до јануара 2012. године.

Мисија и мотивација


Европска Унија, која је препознала значај Речних информационих сервиса (РИС) за унапређење економског развоја сектора унутрашњег водног транспорта, обавезала је земље чланице на имплементацију Директиве “2005 / 44 / EC”, која осигурава употребу РИС-а, укључујући нове услуге за потребе транспортне логистике. Унутрашњи водни транспорт је постао интегрални део интермодалног (од врата до врата) транспортног ланца; као такав, сектор мора да испуни захтеве управљања ланцима снабдевања. Ефективна транспортна инфраструктура и интелигентни транспортни системи (ITS), који ће играти главну улогу у овом процесу, морају се даље развијати. Стога, постојала је потреба за коришћењем постојећих и идентификовањем нових РИС услуга за готово сваку фазу процеса унутрашњег водног транспорта: Планирање > Извршење > Остварење

rising-01


“Rising” на делу

У оквиру “RISING” пројекта, партнери су унапредили потенцијал следећих РИС услуга за транспорт и логистику:

Планирање операција

РИС информације за планирање пословних операција уз коришћење унутрашњег водног транспорта кроз пружање података о водостајима, дубинама, расположивости сидришта и заузетости преводница.

Управљање флотом

РИС информације за управљање флотом – укључујући пловила без сопственог погона – кроз идентификацију тренутне позиције и статус операције (нпр. празан, напуњен, у транзиту).

Менаџмент догађаја

РИС информације омогућавају лоцирање и праћење пловила на унутрашњим пловним путевима, а пружају и услуге са додатом вредношћу као што је менаџмент догађаја.

Управљање лукама / терминалима

РИС информације за (поморске и речне) луке и терминале подразумевају ажурирање података о процени времена доласка бродова, управљању ресурсима терминала и трошковима манипулације теретом.


Партнери

Конзорцијум пројекта “RISING” су чинили 23 партнера из 11 земаља, из различитих привредних сектора. То су:

- Транспортне компаније
- Провајдери логистичких услуга
- Оператери лука и терминала
- Провајдери информационих услуга о лукама
- Истраживачке институције
- Софтверске компаније
- Агенције за промоцију
- РИС провајдери

rising-02


Комбинација експертизе, искуства и присуства на тржишту су гарантовали успешну имплементацију активности пројекта “RISING” и његових резултата.

За детаљне информације о учешћу Пловпута на пројекту “RISING” можете се обратити нашем координатору:
Мр Иван Митровић
Дирекција за унутрашње пловне путеве Пловпут
Tel: +381 11 3029 842
Fax: +381 11 3029 808
e-mail: imitrovic@plovput.rs

Званична презентација пројекта:
www.rising.eu
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности