iris-europe-logo


Пројекат IRIS Europe II је базиран на раду експертских радних група из области речних информационих сервиса. Овај пројекат представља наставак пројекта “IRIS EUROPE”, чија реализација је трајала у периоду 2006-2009. године. У пројекат су биле укључене организације из девет земаља чланица ЕУ, као и додатне организације у својству кооперационих партнера, међу њима и Дирекција за водне путеве Пловпут. Главни циљ пројекта је било укључивање РИС корисника из области логистике и транспорта кроз пилот активности.

Пројекат “IRIS EUROPE II” је кофинансиран у оквиру “TEN-T” програма од стране министарстава транспорта девет земаља чланица Европке Уније (Аустрије, Словачке, Мађарске, Холандије, Француске, Белгије, Румуније, Бугарске и Чешке), као и од стране Европске Комисије. Имплементација пројекта је трајала од 2009. до 2012. године.

iris-europe-02

Основни циљеви пројекта су следећи:
  • Даљи развој речних информационих сервиса и имплементација пилот активности, размена података на међународном нивоу
  • Допринос изменама техничких спецификација за РИС технологије и услуге и њихова имплементација
  • Стандардизација РИС услуга и технологија
  • Увођење нових РИС услуга и технологија кроз имплементацију пилот активности
  • Израда студија изводљивости за будуће РИС услуге

Главне активности у оквиру пројекта “IRIS EUROPE II” су:
  • Размена информација о пловилима између Аустрије, Словачке, Мађарске и Холандије, увођење нових корисника у систем међународне размене информација
  • Имплементација модела за пловидбене нивое и информација о актуелним дубинама пловних путева у електронске навигационе карте
  • Унапређење приступа РИС услугама кроз “WIFI” и “WIMAX”
  • Увођење нових услуга у области Електронских обавештења бродарствима – “NtS” (нпр. прогнозе водостаја, поруке о леду и др.)

За додатне информације о учешћу Пловпута у пројекту “IRIS EUROPE II”, можете се обратити нашем координатору:

Мр Иван Митровић
Дирекција за водне путеве Пловпут
Тел: +381 11 3029 842
E-mail: imitrovic@plovput.rs
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности