Вести

print


22.12.2014.

Јавна презентација Извештаја о стратешој процени утицаја на животну средину за Стратегију развоја водног саобраћаја Републике Србије од 2015. до 2025. године, одржана је 12.12.2014. године у Београду, у згради Дирекције за водне путеве, Француска 9, Београд.

Strategija razvoja

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у сарадњи са Предузећем за планирање, пројектовање и екологију „ECOLogica URBO” представило је Извештај о стратешкој процени утицаја стратегије развоја водног саобраћаја републике Србије од 2015. до 2025. године на животну средину. Презентацији су присуствовали поред представника Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Дирекције за водне путеве и представници других надлежних институција - Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу, Управе за транспорт опасних терета, Агенције за управљање лукама, Министарства пољопривреде и заштите животне средине, бродарских предузећа - ЈРБ, ДТЛ, ПИМ, представника групације за наутички туризам при ПКС, представник „Дунав пропелера“, представник Саобраћајног факултета, Министарства одбране - Војне академије, стручњака у области речне екологије и других заинтересованих страна.

Strategija razvoja vodnog saobracaja

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије је у сарадњи са Саобраћајним факултетом у Београду и другим надлежним државним институцијама припремило Предлог стратегије развоја водног саобраћаја за период од наредних десет година, а у сврху достизања циљева развоја водног саобраћаја усклађених са транспортном политиком Европске уније. У складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр.135/04 и 88/10), у поступку припреме и доношења Стратегије, урађен је и представљен 12. децембра 2014. године Извештај о стратешкој процени ради обезбеђења заштите животне средине и одрживог развоја при изради Стратегије.

Примена Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину током израде Стратегије развоја водног саобраћаја представља усклађивање националних прописа са европском Директивом (2001/42/ЕZ) Европског парламента и Савета од 27. јуна 2001. године о процени утицаја одређених планова и програма на животну средину.

Strategija razvoja vodnog saobracaja

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину који је представљен 12. децембра у Дирекцији за водне путеве, приказао је процес и поступак процене могућих утицаја стратешког карактера на животну средину на подручја обухваћених Стратегијом. Извештај садржи: полазне основе, основу постојећег стања и квалитета животне средине обухваћеног подручја (целине, зоне) за која постоји могућност да буду изложена значајном утицају. Извештајем су разматрана питања и проблеми заштите животне средине на обухваћеном подручју и дати разлози за изостављање одређених питања, приказано повољна и еколошки прихватљива решења са аспекта животне средине. Извештај садржи резултате претходних консултација са заинтресованим органима и организацијама битних из угла постизања циљева и процене могућих стратешких утицаја на животну средину. Извештај садржи опште и посебне циљеве стратешке процене утицаја, процену могућих утицаја са описом мера за отклањање, спречавање и смањење негативних утицаја на животну средину. Стратешка процена је заснована на студијској, просторно-планској документацији из области животне средине и одрживог развоја и просторног планирања.

Strategija razvoja vodnog saobracaja

Министарства, посебне организације, јавна предузећа и установе надлежне за послове заштите животне средине, заштите природе и заштите споменика културе, пољопривреде, водопривреде, економије, регионалног развоја и локалне самоуправе су доставиле своје податке и сугестије током израде Стратегије развоја водног саобраћаја Републике Србије, што је узето у обзир приликом израде Стратешке процене.

Почетни циљ приликом израде Стратегије развоја водног саобраћаја током 2014. године је био да обезбеди висок степен заштите животне средине и да допринесе интеграцији захтева водног саобраћаја са принципима заштите животне средине при изради пројеката, односно при усвајању планова, програма и саме стратегије.

Strategija razvoja vodnog saobracaja

Израда Стратегије развоја водног соабраћаја је током израде у целини била у функцији промоције одрживог развоја и заштите животне средине Републике Србије.

Циљ Стратешке процене утицаја Стратегије развоја водног саобраћаја Републике Србије од 2015. до 2025. године на животну средину је утврђивање обавезујућих, хијерархијски усаглашених смерница, односно дефинисање мера заштите и унапређења стања животне средине и стварања услова за одрживи развој водног саобраћаја у Републици Србији до 2025. године.


Прилог:
Презентација
Листа учесника (25 укупно)
Слике


NazadКључне речи за повезане вести:
Министарство грађевинарства, саобраћаја, инфраструктуре, презентација, Стратегија, развоја, водни, саобраћај


Повезане вести:

13.01.2011 Пловпут на састанку националних координатора Акционог плана за Стратегију ЕУ за дунавски регион
09.12.2010 Европска комисија усвојила Стратегију Европске уније за дунавски регион
24.10.2010 Пловпут одржао предавање о пројекту “WANDA” на Грађевинском факултету
06.10.2010 Наставак сарадње дунавских администрација у оквиру пројекта “NEWADA”
30.09.2010 У Београду одржан скуп о имплементацији и финансирању Дунавске стратегије
28.09.2010 У Београду одржан скуп о имплементацији и финансирању Дунавске стратегије
02.07.2010 Пловпут на састанку управног одбора пројекта “WANDA”
30.06.2010 Међународни дан Дунава (29. јун) обележен у Србији
26.06.2010 Пловпут организовао радионицу за стејкхолдере пројекта „NEWADA” у Србији
28.04.2010 Пловпут организовао радионицу за националне стејкхолдере у оквиру пројекта “WANDA”
25.03.2010 Пловпут на округлом столу посвећеном ГИС-у на реци Сави
06.01.2010 Пловпут у саставу српске делегације на састанцима везаним за Дунавску стратегију ЕУ
06.08.2009 Лађе на монитору
27.06.2009 Дунав заборављена пречица на путу до Европске уније
03.01.2009 Шанса плови реком
21.08.2006 Рекама отичу милиони евра
17.11.2009 Пловпут на састанку Управног одбора пројекта "WANDA"
13.11.2009 Састанак билатералне радне групе Румуније и Србије за "ENC"
14.10.2009 Потписан билатерални споразум Србије и Хрватске о пловидби и унутрашњим пловним путевима
22.07.2014 Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре помаже санацију копова "Колубаре"
03.01.2013 Дирекција за водне путеве постала део Министарства саобраћаја
01.01.2013 50 година Пловпута
05.04.2013 Велики корак ка безбеднијој унутрашњој пловидби
01.07.2013 Обележавање Дана Дунава
07.10.2013 Одржана јавна расправа о Студији о процени утицаја на животну средину за хидротехничке радове
05.12.2013 Србија прихватила „AGN”
19.12.2013 Прелазак на зимски режим обележавања пловних путева
01.04.2014 Актуелизација питања одлагања бродског отпада на међународним пловним путевима
22.12.2014 Јавна презентација Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину
26.12.2014 Прелазак на Зимски план обележавања водних путева
04.05.2015 Пловпут угостио ученике и наставнике Школе за бродарство, бродоградњу и хидроградњу
24.06.2015 Наставна посета полазника Војне академије Дирекцији за водне путеве
08.09.2016 Ремонт бродске преводнице Ђердап II
07.09.2016 Михајловић и Булц о коришћењу потенцијала Дунава и подршци ЕУ пројектима у водном саобраћају
11.07.2024 Пет година Транспортне заједнице
17.12.2012 Наставак јавног процеса планирања мера за унапређење пловидбених услова на Дунаву
20.08.2012 Наставак јавног процеса планирања мера за унапређење пловидбених услова на Дунаву
28.09.2012 Пловпут награђен за успешну имплементацију пројекта "NEWADA"
21.09.2012 Приступ Пловпута у виду јавног планирања мера и укључивања заинтересованих страна оцењен као најбоља пракса на Дунаву
17.09.2012 Наставак јавног процеса планирања мера за унапређење пловидбених услова на Дунаву
30.06.2012 Обележен Међународни дан Дунава (29. јун)
03.04.2012 Успешна имплементација пројеката NEWADA и WANDA – резултати трогодишње транснационалне сарадње представљени заинтересованим странама у Србији
14.03.2012 Завршна презентација пројеката "NEWADA" и "WANDA" за заинтересоване стране у Србији
05.09.2011 Пловпут инфо дан посвећен пројектима финансираним од стране ЕУ
18.06.2011 Седница радне групе за унутрашњи водни транспорт UNECE-а у Женеви
11.06.2011 Наставак сарадње дунавских администрација кроз пројекат "NEWADA"
14.06.2011 Имплементација пројекта „Припрема документације за хидротехничке радове на критичним секторима реке Дунав у Србији"
03.06.2011 Индустријски форум у оквиру пројекта "RISING" одржан у Кладову
24.05.2011 Transport u EU je odgovoran za oko četvrtinu emisije gasova staklene bašte. 12,8% od ukupne emisije su generisani od strane avijacije, 13,5% od pomorskog saobraćaja, 0,7% železnicom, 1,8% od unutrašnje plovidbe i 71,3% u drumskom saobraćaju
24.05.2011 Речни транспорт троши 3,7 пута мање горива.
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности