Вести

print


13.12.2023.

Завршним догађајем пројекта „Успостављање VTS и гласовног VHF система на унутрашњим водним путевима“ у уторак 12. децембра у просторијама Лучке капетаније Београд званично је отворен први оперативни центар за надзор пловидбе.Представљању резултата пројекта и демонстрацијом рада новог система, присуствовали су помоћник министра за водни саобраћај Предраг Петровић, директор Агенције за управљање лукама Вук Перовић, представници Европске инвестиционе банке, Роберт Рафаел, вођа конзорцијума као и Љубиша Михајловић и Мирослав Грнчарски испред Дирекције за водне путеве.Присутнима се на отварању догађаја обратио господин Љубиша Михајловић који је поздравио представнике Министарства, Агенција и Дирекција, као и надзор, извођаче и представнике ЕИБ-а који су учествовали на реализацији овог значајног пројекта.

„Након 10 година од успостављања РИС-а у републици Србији данас смо у прилици да представимо његова два нова сервиса која се односе на VTS и VHF гласовну комуникацију. Заједничком сарадњом МГСИ, Дирекције за водне путеве, лучке капетаније Београд, техничке јединице за помоћ при реализацији пројекта и наравно конзорцијума који је на терену имплементирао пројекат, промењене су све виталне хардверске и софтверске компонентне старог система, чиме је систему обезбеђена стабилност и могућност дуготрајне употребе“, закључио је Михајловић.

Представљањем онога што је урађено, како по питању опремљености новог центра тако и са новим функцијама у оквиру Система за надзор и праћење пловила који је у надлежности Одељења за речне информационе системе Дирекције за водне путеве, Република Србија је обезбедила најмодернију технологију када је у питању систем за контролу водног саобраћаја.Значајним улагањем у водни саобраћај у протеклих годину дана па тако и издвајањем средстава за отварање овог важног оперативног центра и надоградњу постојећих система, Србија је направила важан искорак ка побољшању безбедности пловидбе, праћењу међународних стандарда и иновација које се тичу водног саобраћаја, изјавио је помоћник министра господин Предраг Петровић у обраћању окупљенима.

“Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије тренутно ради на реализацији већег броја различитих пројеката модернизације лучке инфраструктуре и обезбеђивања услова за безбедну пловидбу на унутрашњим пловним путевима у Републици Србији, који су део коридора Рајна-Дунав. могу рећи да ово није завршетак, већ почетак пројекта, будући да су његова пуна имплементација и примена тек пред нама и да ћемо тек у наредном периоду видети све бенефите које нам доноси увођење VTS и VHF система”.Додао је да министарство улаже значајне инвестиције у безбедност пловидбе, те је у протеклом периоду окончана адаптацију бродске преводнице “Ђердап 1“, у току је адаптација предводнице Ђердап 2, уклањање потопљене немачке флоте Другог светског рата из Дунава код Прахова, проширење AIS AtoNs система за навигацоно праћење и електронско обележавање пловног пута на реку Саву и други. Такође, министарство интезивно ради на пројектима развоја лучке инфраструтуре и проширењу капацитета лука Богојево, Прахово и Сремска Митровица. Како се кључно питање за пловидбу унутрашњим пловним путевима поред навигационих услова и безбедне пловидбе односи на квалификовану радну снагу и вештине пловидбе, Министарство развија пројекат изградње Националне академије за обуку чланова посаде и ванредне ситуације, која ће нам омогућити да школујемо своје морнаре, капетане и другу посаду, али и да ту могућност пружимо земљама у окружењу.
Он је објаснио да је пројекат обухватио набавку, имплементацију и инсталацију опреме потребне за надзор водног саобраћаја, као и за комуникацију са пловилима из контролног центра, у коме ће оператери 24 сата дневно вршити контролу и управљање саобраћајем. Навео је да се VTS и VHF центар налази у Лучкој капетанији Београд.Презентацијом сегмената новог система и функционалности, Роберт Рафаел као вођа конзорцијума (Gamax, Novofer, Soft Bussines Union i Navitronica) скренуо је пажњу на могућности које ће оператери имати а тичу се комуникације у реалном времену са свим учесницима у пловидби па самим тим и могућност правовременог реаговања у свакој ситуацији која се тиче безбедности пловидбе на унутрашњим пловним путевима Републике Србије.Симулирањем комуникације Центра са пловилом, господин Мирослав Грнчарски начелник Одељења за обележавање водних путева, успешно је контактирао путем новог VTS система заповедника пловила „Истрајни 1“ и информисао се о пловидбеним условима у његовом тактичком окружењу.Директор Агенције за управљање лукама, господин Вук Перовић захвалио се свим учесницима на пројекту на изузетној сарадњи, професионалности и успешном завршетку читавог процеса имплементације овог значајног пројекта, уз посебан осврт на заједнички рад надлежног Министарства, Агенције за управљање лукама и Дирекције за водне путеве.NazadКључне речи за повезане вести:
VTS, VHF, систем


Повезане вести:

16.12.2010 Обележавање река Дунав и Тиса у зимском периоду
10.12.2010 Пловпут на пленарној седници Централне комисије за пловидбу Рајном
28.04.2010 Пловпут организовао радионицу за националне стејкхолдере у оквиру пројекта “WANDA”
25.03.2010 Пловпут на округлом столу посвећеном ГИС-у на реци Сави
27.06.2009 Дунав заборављена пречица на путу до Европске уније
03.01.2009 Шанса плови реком
21.08.2006 Рекама отичу милиони евра
13.04.2005 "Пловпут" увео сигнализацију на Дунаву на соларни погон
05.11.2009 Пловпут наставља процес модернизације система обележавања пловних путева
28.07.2009 Новости везане за обележавање Тисе и Саве
23.11.2015 Нове електронске пловидбене карте за реку Дунав
10.07.2024 Помоћник министра за водни саобраћај у посети Дирекцији за водне путеве
16.12.2015 Пловпут публиковао нове електронске пловидбене карте
18.11.2015 Техничко одржавање зимовника на Дунаву у Новом Саду багеровањем речног наноса
14.01.2016 Прелазак на Зимски план обележавања водних путева
22.03.2016 Пловпут публиковао друго издање пловидбене карте Дунава
01.03.2016 Пловпут публиковао нове електронске пловидбене карте реке Саве
13.04.2016 Пловпут публиковао пловидбену карту реке Саве прилагођену за штампу
17.06.2016 Најава прекида пловидбе на аустријском сектору реке Дунав
05.07.2016 Пловпут публиковао нове електронске карте реке Тисе
05.07.2016 Пловпут публиковао пловидбену карту реке Тисе прилагођену за штампу
07.09.2016 Михајловић и Булц о коришћењу потенцијала Дунава и подршци ЕУ пројектима у водном саобраћају
17.09.2016 Нове електронске пловидбене карте реке Саве
09.12.2016 Нове функционалности Пловидбеног билтена доступне корисницима пловних путева
14.12.2016 Нове електронске пловидбене карте реке Тисе
30.12.2016 Електронска пловидбена карта Дунава у "Inland ECDIC" стандарду 2.3
13.02.2017 Пловпут публиковао треће издање пловидбене карте реке Дунав
12.06.2017 Промене расположивих габарита и измештање пловног пута на критичном сектору Футог
15.05.2017 Европска РИС недеља одржана у Београду
14.06.2017 Ажуриран систем обележавања водног пута на градилишту новог моста на реци Сави
23.12.2013 У 2014. години обавезна употреба РИС-а у Србији
03.06.2011 Индустријски форум у оквиру пројекта "RISING" одржан у Кладову
18.06.2011 Седница радне групе за унутрашњи водни транспорт UNECE-а у Женеви
12.07.2011 "РИС Програм за опремање" за опремање комерцијалних бродова РИС уређајима
17.10.2011 Пловпут употпунио систем километарских ознака на реци Тиси
29.12.2012 Обележавање пловних путева у зимском периоду
05.04.2013 Велики корак ка безбеднијој унутрашњој пловидби
13.11.2013 Измене у систему обележавања
30.10.2013 Техничко одржавање зимовника на реци Дунав у Новом Саду
06.12.2013 Конференција „DISC 2013” одржана у Београду
19.12.2013 Прелазак на зимски режим обележавања пловних путева
02.10.2015 Техничко одржавање зимовника на Дунаву у Новом Саду багеровањем речног наноса
20.03.2014 Радионица за заинтересоване стране пројекта „CO-WANDA”
26.05.2014 Уклањање бова низводно од Ђердапа 1
22.07.2014 Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре помаже санацију копова "Колубаре"
04.08.2014 Привреме промене система обележавања у зони Панчевачког моста
09.10.2014 Техничко одржавање зимовника на Дунаву
26.12.2014 Прелазак на Зимски план обележавања водних путева
04.05.2015 Пловпут угостио ученике и наставнике Школе за бродарство, бродоградњу и хидроградњу
19.05.2015 Пловидбени билтен – нови сервис за информације о пловном путу
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности