Вести

print


19.06.2023.

Обавештавају се бродарства, Заповедници бродова, старешине пловила, предузећа водног саобраћаја и водопривреде, агенти пловидбе, органи инсп. пловидбе, као и други учесници у пловиби о следећем:

да ће српска бродска преводница Ђердап 2 у периоду од 18. 07. 2023. године до 17. 07. 2024. године бити ван саобраћаја због генералног ремонта, како би се повећала поузданост и смањило време циклуса превођења. Целокупно превођење пловила у својој зони одговорности од км 858 до км 868 реке Дунав преузима румска страна преводнице Ђердап 2.Упозоравају се сви учесници у пловидби да своју брзину прилагоде општој безбедности пловидбе и поштују налоге руковаоца бродске преводниице, Инспектора безбедности пловидбе и ЛК Прахово.
Сваки прекршај одредаба овог саопштења бродарству сматраће се прекршајем у унутрашњој пловидби и казниће се у складу са одредбама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, бр. 73 од 12. октобра 2010, 121 од 24. децембра 2012, 18 од 13. фебруара 2015, 96 од 26. новембра 2015 - др. закон, 92 од 14. новембра 2016, 104 од 23. децембра 2016 - др. закон , 113 од 17. децембра 2017 - др. закон, 41 од 31. маја 2018, 95 од 8. децембра 2018 – др. закон, 37 од 29. маја 2019 – др. закон, 9 од 4. фебруара 2020. године) и Уредбом о условима за пловидбу и правилима пловидбе на унутрашњим водама („Службени гласник РС“ број 96/2014 и 111/2020.

Лучка Капетанија Прахово
Бранислав Гинић

Извор: Саопштење бродарству (nts.plovput.rs)


NazadКључне речи за повезане вести:
ђердап, преводница


Повезане вести:

30.06.2010 Међународни дан Дунава (29. јун) обележен у Србији
26.06.2010 Пловпут организовао радионицу за стејкхолдере пројекта „NEWADA” у Србији
28.04.2010 Пловпут организовао радионицу за националне стејкхолдере у оквиру пројекта “WANDA”
06.08.2009 Лађе на монитору
27.06.2009 Дунав заборављена пречица на путу до Европске уније
03.01.2009 Шанса плови реком
25.04.2019 Измена режима речног саобраћаја у сектору „Ђердап 2”
23.05.2024 Шести састанак савета „EuRIS”-а у Будимпешти
15.08.2019 Ремонт бродске преводнице Ђердап 2
06.11.2019 Редукција пловидбе због ниског водостаја
26.02.2020 Ремонт бродске преводнице „Ђердап 2”
24.08.2020 Измена режима саобраћаја у зони одговорности преводнице Ђердап 2
28.09.2020 Измена режима саобраћаја у зони одговорности преводнице Ђердап 2
26.04.2021 Промена режима саобраћаја у зони одговорности преводнице Ђердап 2
29.06.2021 Ремонт српске бродске преводнице Ђердап 2
10.12.2021 Застој румунске бродске преводнице
13.07.2022 Годишњи радови на српској преводници "Ђердап 1"
19.06.2023 Генерални ремонт српске бродске преводнице Ђердап 2
20.07.2023 Обилазак ХЕ „Ђердап 1“
24.07.2023 100. заседање Мешовите комисије за Ђердап
13.12.2023 Уведен систем за безбеднију пловидбу на рекама
24.01.2024 Пети састанак Савета „EuRIS”-a
08.02.2024 Статусни разговори са представницима „viadonau”
28.05.2024 Заседање српско-румунске мешовите комисије за Ђердап
16.12.2015 Пловпут публиковао нове електронске пловидбене карте
03.06.2011 Индустријски форум у оквиру пројекта "RISING" одржан у Кладову
05.09.2011 Пловпут инфо дан посвећен пројектима финансираним од стране ЕУ
03.04.2012 Успешна имплементација пројеката NEWADA и WANDA – резултати трогодишње транснационалне сарадње представљени заинтересованим странама у Србији
05.04.2013 Велики корак ка безбеднијој унутрашњој пловидби
22.08.2013 18 преводница
06.12.2013 Конференција „DISC 2013” одржана у Београду
26.05.2014 Уклањање бова низводно од Ђердапа 1
19.05.2015 Пловидбени билтен – нови сервис за информације о пловном путу
29.11.2018 Завршетак капиталног ремонта бродске преводнице Ђердап 2
22.03.2016 Пловпут публиковао друго издање пловидбене карте Дунава
08.09.2016 Ремонт бродске преводнице Ђердап II
09.12.2016 Нове функционалности Пловидбеног билтена доступне корисницима пловних путева
30.12.2016 Електронска пловидбена карта Дунава у "Inland ECDIC" стандарду 2.3
25.04.2017 Промена режима превођења на бродској преводници Ђердап II
13.09.2017 Ремонт бродске преводнице Ђердап 2
27.04.2018 Измена режима речног саобраћаја у сектору Ђердап 2
14.06.2018 Капитални ремонт бродске преводнице Ђердап 2
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности