Вести

print


13.09.2018.

Пројектовани хидротехнички радови у оквиру пројекта „Хидротехнички и багерски радови на критичним секторима на реци Дунав“ започети су на сектору Футог 30. августа 2018.

Futog

Сврха пројекта је побољшање услова пловидбе на реци Дунав у складу са одредбама националне политике и стратегије и са препорукама Дунавске комисије и плановима развоја транспортног система ЕУ како би се обезбедио брз, сигуран, поуздан и еколошки прихватљив транспорт, олакшао транспорт робе и покретљивост људи.

Обухват овог пројекта подразумева извођење хидротехничких и багерских радова на укупно шест (6) критичних сектора дуж реке Дунав у Србији, од км 1200 + 000 до км 1285 + 000.

Пројектовани хидротехнички радови састоје се од: 1 неукорењеног напера, 4 прага и 3 шеврона. Багерски радови ће се изводити на 5 критичних сектора.

Према усвојеном Програму извођења радова, прво се изводе хидротехнички радови на свим планираним секторима, након чега ће се започети са извођењем багерских радова. Радови су започети на критичном сектору Футог, на коме су пројектовани 1 неукорењени напер и 1 шеврон.

Дирекција за водне путеве објавила је ажурирани ситуациони план и ћелију електронске пловидбене карте критичног сектора Футог, на којима је приказана градилишна зона, као и прилагођени систем обележавања, одобрен од стране надлежних институција и успостављен од стране Извођача радова.

Ситуациони план доступан је на страници: www.plovput.rs/plovidbeni-bilten.


NazadКључне речи за повезане вести:
радови, багеровање


Повезане вести:

06.08.2009 Лађе на монитору
27.06.2009 Дунав заборављена пречица на путу до Европске уније
03.01.2009 Шанса плови реком
02.10.2009 Пловпут завршио кампању обележавања реке Саве за 2009.
28.07.2009 Новости везане за обележавање Тисе и Саве
30.10.2013 Техничко одржавање зимовника на реци Дунав у Новом Саду
09.10.2014 Техничко одржавање зимовника на Дунаву
02.10.2015 Техничко одржавање зимовника на Дунаву у Новом Саду багеровањем речног наноса
18.11.2015 Техничко одржавање зимовника на Дунаву у Новом Саду багеровањем речног наноса
08.09.2016 Ремонт бродске преводнице Ђердап II
03.11.2017 Пловидбени услови на сектору Камичак на реци Сави унапређени багеровањем речног наноса
13.09.2018 Почетак извођења радова у оквиру пројекта “Хидротехнички и багерски радови на критичним секторима на реци Дунав”
24.07.2023 100. заседање Мешовите комисије за Ђердап
22.02.2024 Састанак стручне групе Савске комисије
О нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube

Вести

Вести и актуелности