Вести

print


13.02.2017.

На интернет презентацији Пловпута доступна пловидбена карта целог тока Дунава кроз Републику Србијуprint


12.02.2017.

На основу саопштења Лучких капетанија од 02.02.2017 до 10.02.2017, дозвољава се пловидба на целом току реке Дунав у периодуprint


08.01.2017.

Лучка капетанија Београд, на основу члана 170 Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама издала је Саопштење бродарствуprint


30.12.2016.

Пловпут публиковао нове електронске пловидбене карте за реку Дунав у "Inland ECDIC" стандарду 2.3.print


21.12.2016.

Дирекција за водне путеве је публиковала нову ћелију електронске пловидбене карте Дунава на деоници критичног сектора Футогprint


19.12.2016.

Хидрографско мерење критичног сектора Футог обављено је 14. и 15. децембра 2016. године.print


14.12.2016.

Пловпут публиковао нове електронске пловидбене карте за реку Тису у Inland ECDIS стандарду 2.3.print


09.12.2016.

Након завршетка периода функционалног тестирања, Дирекција за водне путеве је публиковала нове садржаје на електронском Пловидбеном билтену као сервису за пружање актуелних динамичких информацијаprint


30.09.2016.

У првих шест месеци 2016. године задржан обим транспорта из истог периода 2015. годинеprint


17.09.2016.

Пловпут публиковао нове електронске пловидбене карте за реку Саву у "Inland ECDIS" стандарду 2.3.print


13.09.2016.

На интернет презентацији Пловпута доступан је нови ситуациони план критичног сектора Футог. Пловни пут је измештен и суженprint


08.09.2016.

Услед ремонтних радова на српској преводници Ђердап II у периоду од 12.09.2016. године до 19.10.2016. године, целокупно превођење преузеће румунска бродска преводницаprint


07.09.2016.

Потпредседница Владе и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, проф. др Зорана Михајловић и комесарка ЕУ за транспорт, Виолета Булц, у посети Дирекцији за водне путеве 06. септембра 2016. годинеprint


03.08.2016.

Нови ситуациони планови израђени су на основу резултата хидрографских мерења спроведених у периоду мај-јун 2016. годинеprint


05.07.2016.

Пловпут публиковао нове електронске пловидбене карте за реку Тису у Inland ECDIS standardu 2.1. Карте се могу преузети на странициprint


05.07.2016.

На интернет презентацији Пловпута доступна пловидбена карта целог тока реке Тисе кроз Србијуprint


17.06.2016.

Секретаријат Дунавске комисије је од надлежних органа Републике Аустрије добио информацију да је издато Саопштење бродарства бр. 79/00 за 2016. годину и 80/00 за 2016print


13.04.2016.

На интернет презентацији Пловпута доступна нова пловидбена карта целог тока реке Саве кроз Србију.print


22.03.2016.

На интернет презентацији Пловпута доступна нова пловидбена карта целог тока Дунава кроз Србију и дела тока реке Саве.print


01.03.2016.

Пловпут публиковао нове електронске пловидбене карте за реку Саву у „INLAND ECDIS“ стандарду 2.1.print


17.02.2016.

Генерални секретаријат Дунавске комисије обавестио земље цланице о обнављању границне контроле пловила приликом уласка у Републику Аустријуprint


14.01.2016.

Дирекција за водне путеве (Пловпут), због ниских тренутних температура воде и прогнозираних температура ваздуха, дана 13.01.2016. започела је са постепеним преласкомprint


21.12.2015.

На интернет презентацији Пловпута доступни су нови ситуациони планови критичних сектора Стаклар, Борово И, Сусек, Футог, Араника Ада, Чортановци и Бешка.print


16.12.2015.

Пловпут публиковао нове електронске пловидбене карте за реку Дунав у "Inland ECDIS" стандарду 2.1.print


15.12.2015.

На презентацији Дирекције за водне путеве доступан је нови План обележавања за 2016. годинуprint


02.12.2015.

У првих девет месеци 2015. године остварен раст обима водног транспорта од 8% у односу на исти период 2014. годинеprint


23.11.2015.

У новембру 2015. године Пловпут је израдио и публиковао нове електронске пловидбене карте реке Дунавprint


18.11.2015.

Током октобра Пловпут извршио техничко одржавање зимовника у Новом Саду за прихват пловила у неповољним временским условимаprint


02.10.2015.

У току техничко одржавање зимовника у Новом Саду за прихват пловила у неповољним временским условимаprint


06.08.2015.

Доступан је нови ситуациони план критичног сектора Футог. Пловни пут је измештен и суженprint


31.07.2015.

На Критичном сектору Футог, Дирекција за водне путеве је извршила измештање пловног пута.print


24.06.2015.

У оквиру наставне посете, полазници Војне академије боравили 19. јуна 2015. годне у Дирекцији за водне путеве и упознали се са актуелним активностима одржавања водних путеваprint


22.05.2015.

Редовни састанак Савета директора Мреже дунавских администрација за пловне путеве одржан је 19-20. маја 2015. године у Београдуprint


19.05.2015.

Пловидбени билтен са дневно и часовно ажурираним подацима о пловидбеним условима на пловним путевима у Републици Србији доступан на интернет презентацијиprint


11.05.2015.

„NEWADA” (Мрежа дунавских администрација за пловне путеве) наставља са радомprint


04.05.2015.

Пловпут током априла и маја у више наврата угостио ученике и наставнике Школе за бродарство, бродоградњу и хидроградњу из Београдаprint


01.04.2015.

Дирекција за водне путеве дана 30.03.2015. год. завршила прелазак са зимског плана обележавања на годишњи „План обележавања унутрашњих пловних путева на рекама Дунав и Тиса за 2015. годину”.print


26.03.2015.

Дирекција за водне путеве дана 25.03.2015. год. завршила прелазак са зимског плана обележавања на годишњи План обележавања унутрашњих пловних путева на рекама Дунав и Тиса за 2015. годину.print


26.12.2014.

Дирекција за водне путеве је 22. децембра 2014. године започела прелазак на зимски план обележавања водних путева на Дунаву и Тиси.print


22.12.2014.

Јавна презентација Извештаја о стратешој процени утицаја на животну средину за Стратегију развоја водног саобраћаја Републике Србије од 2015. до 2025. године, одржана је 12.12.2014. године у Београдуprint


14.11.2014.

Преко 120 учесника на Завршној конференцији пројекта „NEWADA duo”одржаној 11. новембра 2014. године у Будимпештиprint


11.11.2014.

На интернет презентацији Пловпута доступни Заједнички извештај о Дунаву и Дунавски речникprint


27.10.2014.

Најава догађаја: Састанак радних група и надзорног одбора приоритетне области 1а – унутрашњи пловни путеви Дунавске стратегијеprint


20.10.2014.

На интернет презентацији Пловпута доступни нови ситуациони планови критичних сектора на Дунавуprint


14.10.2014.

Брод Истрајни II Дирекције за водне путеве учествовао у акцији допремања воде и хране становништву поплављених подручјаprint


09.10.2014.

Зимовници на реци Дунаву у Ковину и Иванову оспособљени за прихват пловила у неповољним временским условима. У току техничко одржавање зимовника у Новом Саду.print


14.09.2014.

Завршна конференција пројекта „CO-WANDA” одржана је 09. септембра 2014. године у Будимпешти.print


04.08.2014.

Пловидбена незгода 03. августа 2014. године узроковала затварање једног пловидбеног отвора Панчевачког мостаprint


22.07.2014.

Дирекција за водне путеве извршила је хидрографска мерења на површинском копу "Тамнава" Рударског басена Колубараprint


11.07.2014.

Дирекција за водне путеве обавила је нова хидрографска снимања критичног сектора Футогprint


16.06.2014.

Дирекција за водне путеве завршила са враћањем  на пловне путеве привремено  уклоњене пловеће сигнализације.print


05.06.2014.

Дирекција за водне путеве је у складу са својом техничко-технолошком организацијом почела са враћањем привремено уклоњене пловеће сигнализације.print


30.05.2014.

У суботу 17. маја, рано ујутру, радници Дирекције за водне путеве Пловпут упутили су се са Базе Пловпута на Макишу ка Обреновцу са два бродаprint


26.05.2014.

Дирекција за водне путеве је дана 24. и 25. маја 2014. године извршила уклањање дела пловећих ознака које због велике брзине речног токаprint


19.05.2014.

Због екстремно високог водостаја на реци Сави и реци Дунав и њеним притокама, и великих количина плутајећег наноса (стабала, грања и сл.)print


16.05.2014.

Дирекција за водне путеве је између 1. и 3. маја 2014. године обавила хидрографска мерења критичног сектора Апатин.print


30.04.2014.

Због високог водостаја на реци Сави и њеним притокама, и великих количина плутајећег наноса (стабала, грања и сл.), онемогућено је одржавање пловеће сигнализације (бова) на предвиђеним позицијамаprint


10.04.2014.

Преузмите обавештења и пријаве везане за предстојеће испите и условима за излазак на испитеprint


01.04.2014.

Радионица за заинтересоване страна пројекта „CO-WANDA” одржана 27. марта 2014. године у Београдуprint


20.03.2014.

Радионица за заинтересоване стране пројекта „CO-WANDA” биће одржана 27. марта 2014. године у Београду, у Дирекцији за водне путеве - Пловпутprint


23.12.2013.

Од 01. јануара 2014. године употреба речних информационих сервиса у Србији постаје обавезна, у циљу унапређења безбедности унутрашње пловидбе.print


20.12.2013.

Због појаве спруда на пловном путу реке Дунав на сектору Футог..print


19.12.2013.

Започела примена зимског плана обележавања пловних путева у Републици Србији.print


12.12.2013.

Наставак праксе објављивања извештаја о расположивим димензијама пловног пута на критичним секторима на интернет презентацији Пловпута.print


06.12.2013.

Након 7 година, Београд и Србија су поново били домаћин „DISC”-а (Danube Information Systems Conference) – једниствене међународне конференције посвећене увођењу информационих и комуникационих технологијаprint


05.12.2013.

Република Србија усвојила Закон о потврђивању Европског споразума о главним унутрашњим водним путевима од међународног значаја (АГН) у децембру 2013. године.print


22.11.2013.

Након 7 година, Београд и Србија ће поново бити домаћин "DISC"-a – једниствене међународне конференције у увођењу информационих и комуникационих технологија на унутрашње пловне путеве.print


18.11.2013.

Директори девет управа за пловне путеве подунавских земаља одржали 13-15. новембра 2013. године трећи редовни састанак у Београду.print


13.11.2013.

У протеклих годину дана, на делу реке Дунав од ркм 1106.6 до ркм 1095.6 уочен је нагли пораст броја крађа ознака за обележавање граница пловног пута (бова)print


30.10.2013.

Пловпут извршио багеровање речног наноса на улазу у зимовник у Новом Саду у циљу успостављања услова за безбедан улазак и излазак бродова.print


07.10.2013.

Јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја на животну средину за хидротехничке радове на реци Дунав у Србији од км 1295 до км 1170print


22.07.2013.

Дирекција за водне путеве је од 17. 07. до 19.07.2013. године извршила обележавање реке Саве за дневну и ноћну пловидбуprint


10.07.2013.

26 студената „DELFT”-а започело 09. јула 2013. године студијско путовање посетом Пловпутуprint


01.07.2013.

Међународни дан Дунава - 29. јун - обележава се и ове године у Србији низом манифестацијаprint


24.05.2013.

Радионица за заинтересоване стране пројекта „NEWADA duo” одржана 23. маја 2013. године у БеоградуО нама Активности Међународне активности Пројекти Пловидба Прописи Услуге Медија центар Линкови
RSSPlovput FacebookPlovput TwitterPlovput InstagramPlovput Youtube